Contact
 
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
www.g-o.be
communicatie@g-o.be

Sarina Simenon
persverantwoordelijke
0476 26 66 36
 
Links
 
Meer GO! persberichten
 
Video
 


Schooljaar 2016-2017: Het PPGO! in de praktijk


Het komende schooljaar staat voor het GO! volledig in het teken van het in de praktijk brengen van het vernieuwde pedagogisch project. Dat start vandaag met een symbolische ondertekening van het PPGO! in elke school, de lancering van een burgerschapsbooster die de burgerzin van GO! scholen in kaart brengt en pilootprojecten met een vak burgerschap vanaf januari 2017.

Sinds januari 2016 heeft het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een vernieuwd pedagogisch project. Het schooljaar start in elke GO! school met de ondertekening van dat PPGO!, dat in een paneel werd gegoten om in elke school een prominente plek te krijgen. "Een symbolisch moment dat staat voor het engagement van onze mensen om meer dan ooit werk te maken van actief burgerschap en samen leren samenleven," zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck.

Vanaf vandaag kan elke GO! school aan de slag met de burgerschapsbooster, een online bevraging die leerlingen moeten invullen en die peilt naar de burgerzin in onze scholen. Aan de hand van de resultaten kunnen scholen een vervolgtraject kiezen om bepaalde componenten die in die bevraging aan bod komen te versterken, zoals wereldburgerschap, engagement, democratie op school en duurzaamheid. "Ik ben erg benieuwd naar de eerste resultaten," zegt Verdyck. "De bevraging die we dit jaar afnemen is eigenlijk een nulmeting, na één of twee jaar wordt ze herhaald en kunnen we zien wat de genomen initiatieven hebben opgeleverd," zegt Verdyck.

Ook nieuw is de leerlijn burgerschap die op dit moment wordt uitgewerkt. "Omdat actief burgerschap systematisch en gestructureerd aan bod moet komen in onze scholen, in het lager én het secundair onderwijs," zegt Verdyck.  Burgerschap zit in de vakoverschrijdende eindtermen maar moet volgens het GO! ook expliciet aan bod komen in de verschillende vakken.

In januari start het GO! een pilootproject met een vak burgerschap in een aantal scholen. "Waarom een vak? Omdat er nood is aan ruimte en tijd om aan die attitudes en vaardigheden te werken die wij verbinden aan actief burgerschap, die ruimte is er niet altijd in de bestaande vakken," zegt Verdyck. "Het gaat dan om vaardigheden zoals een eigen persoonlijke mening vormen, die kunnen beargumenteren, verantwoordelijkheidszin aanscherpen, kritisch denken, in debat gaan. Een vak burgerschap is de beste garantie om dit expliciet aan bod te laten komen."
 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke leerling is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities. Hij of zij moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 1000 scholen en instellingen maken dit mogelijk voor om en bij de 300.000 leerlingen en cursisten.

Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen. Dat is het doel waarvoor onze 32.000 medewerkers zich dagelijks engageren.

Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.