Contact
 
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
www.g-o.be
communicatie@g-o.be

Sarina Simenon
Persverantwoordelijke
0476 26 66 36
 
Links
 
Meer GO! persberichten
 
Video
 


Vernieuwd pedagogisch project GO!: Samen leren samenleven


Met de nieuwe baseline Samen leren samenleven zetten de scholen van het GO! voluit in op actief burgerschap, vertrekkend vanuit de grondwaarden van onze democratische rechtsstaat. Dat zei afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck vanavond bij de voorstelling van het vernieuwde pedagogisch project van het GO! in het Vlaams Parlement.

Na tien jaar heeft het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn pedagogisch project vernieuwd. “Onze superdiverse samenleving brengt heel wat uitdagingen met zich mee en dat merken we ook in onze scholen,” zegt Raymonda Verdyck. “Als ouders vragen om gescheiden zwemlessen voor jongens en meisjes of leerlingen laten zich racistisch uit over medeleerlingen, kunnen we niet bij de pakken blijven zitten en moeten we actie ondernemen.”

In de scholen van het GO! zal het samenleven meer dan ooit centraal staan. “Als we er in slagen om jongeren te leren omgaan met confronterende meningen, hen leren ideeën te bestrijden met argumenten en niet met bruut geweld of onverschilligheid zijn onze scholen een ongelooflijke kracht om overtuigingen, culturen en mensen te verbinden,” zegt Verdyck. “Wederkerigheid en een gedeeld engagement bij het realiseren van onze waarden zijn daarvoor noodzakelijk; daarom kozen we als nieuwe baseline samen leren samenleven.”

Neutraliteit is een belangrijke hefboom om te werken aan het samenleven. “Onze scholen vertrekken vanuit de gelijkwaardigheid van overtuigingen, zonder daarbij één perspectief als richtinggevend naar voor te schuiven. Dat wil niet zeggen dat die opvattingen op onze scholen geen plaats hebben, integendeel,” zegt Verdyck. “wel willen we vermijden dat mensen verkrampt terugplooien op hun eigen overtuigingen. We maken van onze scholen neutrale omgevingen waar verschillen naast elkaar kunnen bestaan.”

Het vernieuwde PPGO! is niet enkel een onderbouwde visietekst maar krijgt betekenis in de dagelijkse onderwijspraktijk en het pedagogisch handelen. “Samen leren samenleven waarmaken betekent dat we moeilijke onderwerpen niet uit de weg willen gaan,” zegt Verdyck. “Dat vraagt moed van onze mensen maar we zullen hen, vanuit onze pedagogische begeleiding en nascholing, daarin ondersteunen.”

Het vernieuwde pedagogisch project van het GO! kwam tot stand na een participatief traject dat in 2011 werd opgestart voor het samenstellen van het GO! waardenboek, het GO! memorandum in 2014 en een brede bevraging in 2015 bij meer dan 4.200 leerlingen, cursisten, leerkrachten, ouders en directeurs.


Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke leerling is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities. Hij of zij moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 1000 scholen en instellingen maken dit mogelijk voor om en bij de 300.000 leerlingen en cursisten.
Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen. Dat is het doel waarvoor onze 32.000 medewerkers zich dagelijks engageren.
Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.