Contact
 
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
www.g-o.be
communicatie@g-o.be

Sarina Simenon
persverantwoordelijke GO!
0476 26 66 36
 
Links
 
Meer GO! persberichten
 
Video
 


Het GO! blijft groeien
 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap telt op dit moment 197.482 leerlingen, dat zijn er 3.752 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de spoedtelling die jaarlijks plaatsvindt op de derde dag van het schooljaar. Ondanks het feit dat steeds meer scholen leerlingen moeten weigeren door capaciteitsproblemen neemt het leerlingenaantal in het GO! toe in het kleuter-, lager en secundair onderwijs.
 

In het kleuteronderwijs stijgt het aantal leerlingen met 0,30 procent ondanks dalende geboortecijfers, in het lager onderwijs noteren we een stijging van 3,27 procent. In totaal neemt het leerlingenaantal in het gewoon basisonderwijs toe met 2.194 leerlingen. In het gewoon secundair onderwijs is er een toename van 2.048 (+ 2,59%) leerlingen. Net zoals vorig jarig kiezen steeds meer leerlingen voor een wetenschappelijk richting. Daarnaast blijven Latijn, handel, kantoor, haarzorg, lichamelijke opvoeding en elektriciteit populaire studierichtingen in het secundair onderwijs.

De OKAN-klassen (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het SO) van het GO! tellen op dit moment 1.123 leerlingen, dat zijn er bijna 400 meer dan bij de septembertelling van vorig jaar. Door de inzet op inclusief onderwijs daalt het leerlingenaantal in het buitengewoon onderwijs van het GO! al enkele jaren, de invoering van het M-decreet  vorig schooljaar zorgt ervoor dat die daling zich versterkt voortzet.

“Ons leerlingenaantal zit al jaren in stijgende lijn, een teken dat ons pedagogisch project steeds meer mensen aanspreekt,” zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! “Jammer genoeg neemt jaar na jaar ook het aantal leerlingen toe dat we moeten weigeren omdat onze scholen volzet zijn. Dit jaar vonden 4.360 leerlingen geen plek in onze scholen. Dat is niet meer alleen het geval in Brussel en Antwerpen, ook in Vlaams-Brabant moeten we steeds vaker leerlingen weigeren.”

 

Sep/15

Sep/16

verschil

nataliteit

Gewoon kleuteronderwijs

34 416

36.526

0,30%

-0,90%

Gewoon  lager onderwijs

63.796

65.880

3,27%

2,25%

Buitengewoon lager onderwijs

6.083

5.639

-7,30%

2,25%

Buitengewoon kleuteronderwijs

538

563

4,65%

-0,90

Gewoon SO

79.188

81.236

2,59%

0,35

DBSO

2.225

2.273

2,16%

0,35

Buitengewoon SO

5.484

5.365

-2,17%

0,35

Eindtotaal

193.730

197.482

1,94%

 


 
Bovenstaande tabel vermeldt de gegevens van het leerplicht- en het kleuteronderwijs. De cijfers voor het deeltijds kunstonderwijs (de kunstacademies en muziekscholen) zijn niet opgenomen omdat hier de inschrijvingen pas eind september worden afgerond. Ook de internen in de internaten en de cursisten in het volwassenenonderwijs werden in deze spoedtelling niet meegenomen. Veel cursussen van het volwassenenonderwijs zijn immers modulair opgebouwd, waardoor de instapdatum niet vast is.

De spoedtelling werd dit schooljaar georganiseerd door het agentschap voor onderwijsdiensten, AgODi. Van daaruit werden de cijfers aan de onderwijsverstrekkers bezorgd.

____________________________________________________________________________________

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke leerling is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities. Hij of zij moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 1000 scholen en instellingen maken dit mogelijk voor om en bij de 300.000 leerlingen en cursisten.

Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen. Dat is het doel waarvoor onze 32.000 medewerkers zich dagelijks engageren.

Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.