Contact
 
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel
www.g-o.be
communicatie@g-o.be

Ann Van Driessche
woordvoerder
02 790 93 06
0478 24 12 20

Sarina Simenon
Pers en PR
02 790 93 89
0478 11 15 34
 
Links
 
Meer GO! persberichten
 
Video
 

Raymonda Verdyck aangeduid als afgevaardigd bestuurder GO!


De Raad GO! heeft in zijn zitting van vandaag beslist om Raymonda Verdyck aan te duiden als afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

De aanstelling van mevrouw Verdyck werd twee weken geleden ingetrokken nadat de auditeur bij de Raad van State in zijn verslag had gesteld dat er bij de aanstelling van de afgevaardigd bestuurder in 2008 een procedurefout was gemaakt. Op basis van dit advies achtte de Raad GO! het raadzaam de procedure tot aanstelling te hervatten op het punt waar het volgens het verslag van de auditeur was misgelopen. 

Vandaag heeft de Raad GO! de procedure voortgezet en Raymonda Verdyck als afgevaardigd bestuurder aangeduid. Zij zal met ingang van 23 december haar functie opnemen.

 Een portret:

Raymonda Verdyck studeerde moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. 15 jaar lang was zij leerkracht zedenleer. In 1994 maakte zij de overstap naar het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap waar zij werkte aan de internationalisering van de jeugdwerking in Vlaanderen. In 2001 werd zij afdelingshoofd bij de afdeling studietoelagen. In 2006 nam zij het mandaat op van wnd. administrateur-generaal bij het onderwijsdienstencentrum hoger- en volwassenenonderwijs. In februari 2007 wisselde zij deze bevoegdheid voor Toerisme Vlaanderen.

Naast heel wat onderwijservaring heeft zij ervaring op het vlak van leidinggeven en veranderingsprocessen. 

Raymonda Verdyck is erg opgetogen dat zij haar werk nu kan verder zetten: “Gelijke onderwijskansen realiseren voor elke lerende in Vlaanderen is mijn belangrijkste drijfveer. Ik sta dan ook voor de volle 100% achter het pedagogisch project van het GO! en geloof dat dit project het beste antwoord biedt op de noden van onze actuele samenleving.  Het realiseren van een sociale mix in alle Vlaamse scholen is een werkpunt waar ik voor wil ijveren. Een prettige en constructieve samenwerking met alle onderwijsactoren is daarbij zeer belangrijk.”

 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke leerling is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities. Hij of zij moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 1000 scholen en instellingen maken dit mogelijk voor om en bij de 300.000 leerlingen en cursisten.
Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen. Dat is het doel waarvoor onze 32.000 medewerkers zich dagelijks engageren.
Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.