Contact
 
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel
www.g-o.be
communicatie@g-o.be

Sarina Simenon
Persverantwoordelijke GO!
0476 26 66 36
 
Links
 
Meer GO! persberichten
 
Video
 


Kinderopvang duurder maken zorgt voor lagere onderwijskansen

Het GO!, KOV en OVSG vragen de Vlaamse Regering rekening te houden met de gevolgen van een wijziging van het PWA-stelsel. Deze mag niet resulteren in een verhoging van de kostprijs voor de opvang en van een daling van de kwaliteit ervan.

Vanmorgen meldden de media dat de factuur voor buitenschoolse opvang onbetaalbaar dreigt te worden. Een gevolg van de hervorming van het PWA-stelsel dat de Vlaamse Regering voor ogen heeft. Een van de wijzigingen houdt in dat de maximale duurtijd dat een werkzoekende kan gebruik maken van ‘Wijk-werken’ (PWA-stelsel) beperkt wordt tot 6 maanden. Een termijn die eenmalig verlengd zou kunnen worden met nog eens 6 maanden.

2/3 van de GO! scholengroepen geeft aan dat hun scholen beroep doen op PWA-cheques om bepaalde taken uit te laten voeren. Het gaat om voor- en naschoolse opvang maar ook om de niet-zonale busbegeleiding. Ook de andere onderwijsverstrekkers maken gebruik van PWA-cheques. Een wijziging van het stelstel kan dus voor een flinke impact op de werking zorgen. Daarom heeft het GO! samen met de andere onderwijsverstrekkers hierover een gezamenlijk standpunt ingenomen en een aantal bekommernissen overgemaakt aan de Vlaamse Regering.

De beperking van het stelsel tot 6 maanden stelt de scholen voor diverse problemen:

  1. De noodzakelijke continuïteit in functie van kwaliteitsvolle opvang komt in gevaar
  2. De prijs voor opvang zal verhogen als scholen moeten overschakelen op duurdere contractuele medewerkers
  3. De scholen staat een moeizame zoektocht te wachten naar dergelijke contractuelen omwille van de minimale en kortstondige contracten
  4. De termijn van zes maanden is te kort om een schooljaar te overbruggen
  5. De termijn is ook te kort om voldoende te kunnen werken aan het socialiserings- en inburgeringsproces voor de werkloze

Het GO!, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en OVSG zijn het er kortom over eens dat het onaantrekkelijk maken van het PWA-stelsel grote personeels- en administratieve gevolgen zal hebben voor de  kostprijs en de kwaliteit van de opvang. Niet wenselijk dus.

Onderzoek dat voorafging aan de hervorming en het advies van de SERV geeft duidelijk aan dat voor onderwijs de continuïteit van cruciaal belang is. Dat is moeilijk te rijmen met een PWA-stelsel van zes (plus zes) maanden.

Naast tweeverdieners blijken vooral alleenstaande ouders gebruik te maken van voor- en naschoolse opvang. Die laatste vormen een kwetsbare groep, zo blijkt ook uit recente armoedecijfers. De schoolkosten op deze manier indirect nog eens verhogen is met andere woorden geen goed idee wil men de armoede in Vlaanderen efficiënt bestrijden.

Daarom wordt met aandrang gevraagd om voor onderwijs een uitzondering te voorzien in het nieuwe concept ‘Wijk-werken’ (PWA-stelsel) zodat de continuïteit in het belang van de kwaliteitsvolle opvang kan gegarandeerd worden.

De Vlaamse Regering (kabinet Muyters) nam akte van deze bekommernissen. Een definitieve beslissing is nog niet genomen.Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke leerling is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities. Hij of zij moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 1000 scholen en instellingen maken dit mogelijk voor om en bij de 300.000 leerlingen en cursisten.
Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen. Dat is het doel waarvoor onze 32.000 medewerkers zich dagelijks engageren.
Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.