vrijdag 17 november 2017
gemengde_klas_shutterstock_76848931.jpg

“Ah nee mevrouw, we zijn hier om Nederlands te leren.”

“Als er één ding is waar de kinderen voldoende sterk in staan, is het de beheersing van hun thuistaal. Het kan dus niet anders dan dat we die als kapstok gebruiken om hen Nederlands te leren”, zegt Eveline Carbone, leerkracht Nederlands, talige gecijferdheid en OKAN-leerlingenbegeleider in GO! middenschool De Wingerd in Overpelt.

Nele Adriaenssens, directeur: “Het hele jaar stromen leerlingen in- en uit. De laatste week voor de herfstvakantie vingen we nog vier nieuwe leerlingen op. Meestal gaat het de laatste maanden om leerlingen die thuis Arabisch spreken, maar er zijn ook leerlingen die Vietnamees, Chinees, Russisch of Pools als thuistaal hebben.”

Eveline Carbone: “Soms komt het erop neer dat we hen alles met handen en voeten uitleggen. Via thema’s leren we hen Nederlands in levensechte contexten. Hiervoor ontwikkelden we woordenlijsten, woordenboeken, pictogrammen en speciale klasboekjes. Daarnaast kunnen zowel leerlingen als leerkrachten een beroep doen op vertaalprogramma’s. Tijdens de pauze spreken de leerlingen hun moedertaal. Ze vormen dan groepjes waarin ze stoom kunnen aflaten om zich goed in hun vel te voelen.”

Nele Adriaenssens: “Aan de ouders vragen we bij inschrijving of oudercontacten om iemand mee te brengen die het Nederlands beheerst. Lukt dat niet dan doen we een beroep op een tolk. In de correspondentie met de ouders gebruiken we pictogrammen of schakelen we leerlingen van een hogere niveaugroep in om met hen te communiceren.”

De Wingerd telt 130 leerlingen, waarvan 40 OKAN-onderwijs volgen. Die onthaalklassen omvatten leerlingen van 12 tot 18 jaar en worden ingedeeld in flexibele groepen van vier taalniveaus. De OKAN-groep heeft zes leerkrachten en een vervolgschoolcoach.

Supergemotiveerd

Eveline Carbone: “Een afvaardiging uit Zweden kwam onlangs op bezoek om  van onze OKAN-aanpak te leren. Ze vertelden ons dat ze een aantal vakken in de moedertaal van de nieuwkomers geven om hen op hun gemak te stellen. Toen we dat aan onze leerlingen vertelden, reageerden ze afwijzend: “Ah nee mevrouw, we zijn hier om Nederlands te leren.”

Nele Adriaenssens: “Onze leerlingen zijn supergemotiveerd. Omdat wiskunde in de lessen beperkt aan bod komt, willen ze ’s avonds vrijwillig nablijven om hun wiskundige vaardigheden in te oefenen. Ook het ‘sport na school’-project is bij hen heel populair.”

Eveline Carbone: “Al is het niet altijd even gemakkelijk. Twee schooljaren geleden hadden we een aanzienlijke groep niet-begeleide Afghaanse pubers, zonder sociaal vangnet en zonder enige onderwijservaring. Dan vergt het van de leerkrachten heel wat energie om met die jongeren te werken. Gelukkig hebben we sterke en zorgzame leerkrachten die dit in goede banen hebben geleid.”

 

quote icoon

Soms komt het erop neer dat we hen alles met handen en voeten uitleggen.

— Eveline Carbone, leerkracht Nederlands, talige gecijferdheid en OKAN-leerlingenbegeleider

Nele Adriaenssens: “85% van onze lessen hebben met taal en Nederlands te maken: grammatica, vaardigheden, talige betekenissen, uitspraak. Hiervoor gebruiken we de actualiteit als invalshoek. Andere thema’s en projecten hebben naast taaldoelen algemene doelen die je ook in de lessen Wereldoriëntatie terugvindt. In de overige vier lesuren maken de leerlingen kennis met vakjargon, krijgen ze basisvaardigheden en woordenschat mee voor wiskunde en ICT en voor veiligheid in de werkhuizen en de sporthal.”

Eveline Carbone: “Onze school besteedt extra aandacht aan taal en taalvaardigheid. In het begin van het jaar hangen we een OKAN-affiche waarop ‘Veel succes in het schooljaar’ in de vele thuistalen van de leerlingen. Ook op de rest van de campus blijft schooltaal en taal als communicatiemiddel een permanent aandachtspunt voor àlle leerkrachten. Talenposters die je overal in de school terugvindt verduidelijken de betekenis van typische schoolwoorden als arceren, doorhalen, sociaal, sorteren, verbinden …?”

Geen eilandje

Nele Adriaenssens: “Als onze OKAN-leerlingen er klaar voor zijn, stromen ze door naar vervolgopleidingen of trekken ze naar andere scholen waar ze aanpikken in een studiegebied dat hen ligt. Onze OKAN-werking ondersteunt hen nog een jaar als het nodig is. Ze krijgen dan nog enkele uurtjes Nederlands of we helpen de leerkrachten uit het reguliere onderwijs om op deze specifieke doelgroep in te spelen.”

Eveline Carbone: “Onze OKAN-leerlingen zijn geen eilandje in de school. Bij schoolprojecten als het Halloweenevenement participeren ze net als de andere leerlingen. Ook in het leerlingenparlement zijn een aantal enthousiaste OKAN-leerlingen vertegenwoordigd. Zo is er ook aandacht voor hun meningen en noden die meestal niet veel van die van de andere leerlingen verschillen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld mee beslissen over hoe de speelplaats er uit zal zien.”

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...