dinsdag 11 juni 2019
Dokter_Love_verenigt_jong_en_oud_in_GO_basisschool_De_Regenboog_Ertvelde.jpg

Dokter Love verenigt jong en oud op GO! basisschool De Regenboog in Ertvelde

In GO! basisschool De Regenboog in Ertvelde weten ze hoe je een school verbindt met de omgeving. De kinderen gaan steevast langs in het plaatselijke rusthuis om er samen met de oma's en opa's iets fijns te doen. Deze keer kwamen de rusthuisbewoners eens langs op school. 'Dokter Love' zorgde voor muziek. En zingen maar!

 

In GO! basisschool De Regenboog in Ertvelde hebben ze er intussen een mooie traditie van gemaakt: samenwerken met het plaatselijke rusthuis. De kinderen gaan er steevast eens langs om in het rusthuis samen met de oma's en opa's iets fijns te doen. Een uitstap voor de kleuters die een wereld ontdekken die nieuw is voor hen, een vreugdevol moment voor de ouderen die genieten van de komst van de kleintjes. Een mooi voorbeeld van hoe we met bescheiden inspanningen een wereld van verschil kunnen maken om te zorgen voor samenhang in de lokale gemeenschap. Deze keer kwamen de oudjes eens langs op school. 'Dokter Love' zorgde voor muziek.

Het idee van een brede open school, een school die niet geîsoleerd is van de omgeving waarin ze ligt maar juist het contact opzoekt met de bewoners errond omdat kinderen er baat bij hebben om ook aan de hand van heel concrete contacten met de wereld rond de school te leren hoe het leven in elkaar zit, het klinkt zo aannemelijk, maar hoe begin je eraan? In GO! basisschool De Regenboog pakken ze dat al enkele jaren stelselmatig aan. Onder meer door regelmatig samen te werken met Rusthuis Ten Oudenvoorde uit de buurt.

Deze keer nodigden de juf en haar kleuters van de 2e kleuterklas een groepje bewoners van het rusthuis uit om op school zelf samen liedjes te komen zingen. Muzische voming, met oma's en opa's erbij. Én 'Dokter Love'.

Het werd een reuze gezellige namiddag. In de klas klonken de inmiddels klassiekers geworden 'Daar bij die molen' en 'Ik spring uit een vliegmachine'. Er werd gezongen, gedanst, in de handen geklapt en gelachen.


Contact

Marie-Rose Van de Velde
directeur GO! basisschool De Regenboog Ertvelde
loderoos@hotmail.com