donderdag 09 juni 2016
extra_tr_ka.jpg

Een extra troefkaart voor jongeren

GO! Busleyden Atheneum - Campus Botaniek reikt de allereerste Mechelse SODA-attesten uit. Leerlingen die goed scoren op Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude krijgen het attest als beloning. De arbeidsmarkt kent het attest al langer als een extra troef.

GO! Busleyden Atheneum – Campus Botaniek reikt op het einde van dit schooljaar de allereerste Mechelse SODA-attesten uit. SODA staat voor Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude. Leerlingen die een goede attitude ontwikkeld hebben, krijgen het attest als beloning om te gaan solliciteren. Op de arbeidsmarkt geldt SODA immers als een kwaliteitslabel voor werknemers met een correcte arbeidsattitude.

Elke werkgever droomt van werknemers die stipt, betrouwbaar, correct, ordelijk, vakbekwaam en leergierig zijn. Kortom, die een juiste arbeidsattitude hebben. Maar hoe weet een werkgever dat een sollicitant die eigenschappen in zich heeft? Met die vraag in het achterhoofd lanceerde het KTA Mobi, een school voor technisch en beroepsonderwijs in Gent, in 2013 de vzw SODAjobs. Sindsdien hebben een vijftigtal BSO- en TSO-scholen in heel Vlaanderen zich bij het project aangesloten. De VDAB en Unizo zijn partners in het SODA-project. Maar ook verschillende grote bedrijven (o.a. NMBS, Umicore) en interimbureaus (Konvert Interim, VIO Interim) sponsoren de vzw SODAjobs. En alle zelfstandigen, werkgevers en bedrijven kunnen gratis vacatures plaatsen op de website van de vzw (www.sodajobs.be). Werkgevers worden dus via SODA rechtstreeks in contact gebracht met leerlingen die voldoen aan hun verwachtingen.

Campus Botaniek -de campus voor paramedische opleidingen van het Mechelse Busleyden Atheneum- zal op de deliberaties eind juni als eerste school in de Mechelse regio SODA-attesten uitreiken.

“Wij evalueren al enkele jaren zeer intensief de attitudes van onze leerlingen. Vier keer per schooljaar krijgt elke leerling een attituderapport mee naar huis. We hebben echter vastgesteld dat we veel tijd en energie in dit systeem investeren, maar dat onze leerlingen -vooral in de hogere graden- er niet meer zoveel belang aan hechten. We waren dus al enige tijd op zoek naar een manier om onze attitude-evaluatie meer gewicht te geven en de leerlingen op een positieve manier te stimuleren om aan hun attitude te werken. Met het SODA-attest denken we dit te kunnen realiseren”.

Het SODA-attest wordt uitgereikt als beloning aan leerlingen die een goed tot uitmuntend attituderapport behaald hebben. Zij kunnen het attest toevoegen aan hun sollicitatie-portfolio en hebben zo een bewijs in handen dat ze over de juiste arbeidsattitudes beschikken.

“De selectie of deliberatie voor het toekennen van de attesten is streng. Leerlingen die bijvoorbeeld regelmatig te laat komen op school en dus slecht scoren op stiptheid, kunnen het attest niet behalen”, zegt Stefaan Croonen. “Dat geldt ook voor leerlingen die zich niet respectvol gedragen of te weinig inzet aan de dag leggen. Wij willen dat de leerlingen die de school verlaten, over de competenties beschikken die de arbeidsmarkt nodig heeft. Het SODA-attest kan daar een belangrijke rol in spelen. Het levert een win-win-situatie op voor leerlingen, scholen en bedrijven”.

De eerste Mechelse SODA-attesten worden uitgereikt door Mechels schepen van onderwijs Marc Hendrickx. Dat gebeurt tijdens de proclamaties van de eindjaren op 29 en 30 juni, telkens om 19.30u in de polyvalente zaal van de school (Augustijnenstraat 92). Je bent van harte welkom om deze plechtige uitreiking bij te wonen.

Meer informatie via

Stefaan Croonen
015 29 01 36
0479 81 42 83

of

Sandra Van Maurik
communicatiecoördinator Scholengroep 5
015 50 41 50
sandra.vanmaurik@sgr5.be
www.sgr5.be