woensdag 03 januari 2018
tieners_shutterstock_439280443.jpg

Een school voor tieners

Op GO! campus Herk-de-Stad opent volgend schooljaar de allereerste Limburgse tienerschool de deuren. Tienerschool Herx biedt een nieuw onderwijssysteem dat de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs overbrugt.

Dat er nood is aan deze nieuwe organisatiestructuur, daar zijn ze van overtuigd op GO! campus Herk-de-stad. In de klassieke schoolstructuur (6 jaar basis + 6 jaar secundair onderwijs) ontstaan een aantal breuklijnen tussen basis en secundair onderwijs. De leerlijnen sluiten niet altijd op elkaar aan, het verschil in pedagogische aanpak is soms te groot en er is vaak een tekort aan onderwijskundige samenwerking. Door die te bruuske overgang haakt een aantal jongeren af. Ook moeten jongeren al op te jonge leeftijd een studiekeuze maken die kan leiden tot onjuiste determinatie. Anderzijds zijn er ook leerlingen die na het 5e leerjaar al nood hebben aan extra uitdagingen en die een beetje ‘basisschool-moe’ zijn. Eenvoudig gezegd: tieners voelen zich vaak ‘te groot’ voor de basisschool of ‘te klein’ voor de secundaire school.

De nieuwe organisatiestructuur van Tienerschool Herx wil een oplossing voor dit probleem bieden. Tieners van 10 tem 14 jaar worden samengebracht in een nieuw samengestelde groep. Daardoor ontstaat een 3 x 4 structuur: de jongeren volgen 4 jaar basisonderwijs, vervolgens 4 jaar tienerschool en tot slot 4 jaar secundair onderwijs.

Dit onderwijssysteem is geen experiment. Het stoelt op wetenschappelijk onderzoek door Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie, en Jeroen Lavrijsen, schoolpsycholoog. Uit dit onderzoek blijkt dat jongeren van 10 tot 14 jaar zowel op lichamelijk als op emotioneel-cognitief vlak, meer op elkaar aansluiten dan bij hun respectievelijke jongere of oudere schoolmakkers in de traditionele structuur. In het buitenland heeft dit systeem van de tienerscholen zijn deugd al bewezen, terwijl er in België momenteel slechts 1 tienerschool operationeel is.

Vanaf 1 september zal ook op de GO! campus in Herk-de-stad de Tienerschool Herx haar deuren openen.  Een team van supergemotiveerde leerkrachten uit zowel basis- als secundair onderwijs volgt momenteel een speciale opleiding om de leerlingen uit de tienerschool optimaal te coachen.

Teamteaching staat hierbij centraal. De leerlingen krijgen onderwijstrajecten op maat aangeboden en de leerkracht zal in de eerste plaats als coach optreden. Zij worden nog beter getraind in het geven van feedback op het werk van de tiener die hierdoor zelfstandiger en op een flexibelere wijze leert leren. Ook voor jongeren die nog niet in staat zijn om vanaf de eerste dag zelfstandig te leren, is dit systeem uitermate geschikt. Zij krijgen voldoende tijd en ruimte om in een 1 op 1 situatie met de leerkracht als coach aan deze vaardigheid te werken. Pas na 4 jaar moeten zij volledig zelfstandig kunnen werken en zijn zij beter gewapend om de vaardigheden die de 21e eeuw van hen vereist te verwerven. De persoonlijke ontwikkelingsdoelen dienen altijd als uitgangspunt van elk leertraject. En er wordt sterk ingezet op uitvoerende functies.

De locatie voor Herk-de-stad als eerste Limburgse tienerschool gebeurde niet toevallig. De randvoorwaarden op de campus zijn optimaal. Er is zowel een basisschool als een middenschool aanwezig en er is een grote bereidheid onder de huidige lerarenteams om nauwer te gaan samenwerken. Momenteel wordt er letterlijk gebouwd aan de tienerschool. De jongeren krijgen 1 grote gemeenschappelijke ruimte. in de hypermoderne infrastructuur worden verschillende zones voorzien voor het trainen van verschillende vaardigheden. Zo zal er een instructieruimte zijn, maar ook een plaats voor zelfstandig werk, voor het opnemen van video’s (de übercoole greenkey-zone!), een zone voor groepswerk en natuurlijk ook een chillzone voor de tieners.