dinsdag 18 december 2018
idara_groot.jpg

Een vernieuwd pedagogisch project

Sinds 1989 vervult het GO! met veel zorg zijn grondwettelijke opdracht om neutraal onderwijs aan te bieden. De diversiteit van onze samenleving is geëvolueerd naar een superdiversiteit. Dat plaatste onze scholen voor extra uitdagingen. Daarom besliste de Raad van het GO! in 2015 om de tekst van het PPGO!, het pedagogisch project van het GO!, te actualiseren.

quote icoon

Als we er in slagen om jongeren te leren omgaan met confronterende meningen, hen leren ideeën te bestrijden met argumenten en niet met bruut geweld of onverschilligheid zijn onze scholen een ongelooflijke kracht om overtuigingen, culturen en mensen te verbinden

— Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!

Na tien jaar heeft het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn pedagogisch project vernieuwd. “Onze superdiverse samenleving brengt heel wat uitdagingen met zich mee en dat merken we ook in onze scholen,” zegt Raymonda Verdyck. “Wanneer ouders vragen om gescheiden zwemlessen voor jongens en meisjes of als leerlingen zich racistisch uitlaten over medeleerlingen, dan kunnen we niet bij de pakken blijven zitten en moeten we actie ondernemen.”

In de scholen van het GO! zal het samenleven meer dan ooit centraal staan. “Als we er in slagen om jongeren te leren omgaan met confronterende meningen, hen leren ideeën te bestrijden met argumenten en niet met bruut geweld of onverschilligheid zijn onze scholen een ongelooflijke kracht om overtuigingen, culturen en mensen te verbinden,” zegt Verdyck. “Wederkerigheid en een gedeeld engagement bij het realiseren van onze waarden zijn daarvoor noodzakelijk; daarom kozen we als nieuwe baseline samen leren samenleven.”

Neutraliteit is een belangrijke hefboom om te werken aan het samenleven. “Onze scholen vertrekken vanuit de gelijkwaardigheid van overtuigingen, zonder daarbij één perspectief als richtinggevend naar voor te schuiven. Dat wil niet zeggen dat die opvattingen op onze scholen geen plaats hebben, integendeel,” zegt Verdyck. “Wel willen we vermijden dat mensen verkrampt terugplooien op hun eigen overtuigingen. We maken van onze scholen neutrale omgevingen waar verschillen naast elkaar kunnen bestaan.”

Het vernieuwde PPGO! is niet enkel een onderbouwde visietekst maar krijgt betekenis in de dagelijkse onderwijspraktijk en het pedagogisch handelen. “Samen leren samenleven waarmaken betekent dat we moeilijke onderwerpen niet uit de weg willen gaan,” zegt Verdyck. “Dat vraagt moed van onze mensen maar we zullen hen, vanuit onze pedagogische begeleiding en nascholing, daarin ondersteunen.”

Het vernieuwde pedagogisch project van het GO! kwam tot stand na een participatief traject dat in 2011 werd opgestart voor het samenstellen van het GO! waardenboek, het GO! memorandum in 2014 en een brede bevraging in 2015 bij meer dan 4.200 leerlingen, cursisten, leerkrachten, ouders en directeurs.

Je vindt hier meer over het PPGO!

 

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...