dinsdag 20 september 2016
gewenst.jpg

Nieuw in het GO! publicatiefonds

Vanuit de dagelijkse praktijk is er in het GO! heel wat expertise opgebouwd. Kennis en vaardigheden die onze professionals op het terrein heel goed van pas kunnen komen. Die expertise verspreiden wij maar al te graag verder via het GO! publicatiefonds. Gloednieuw in dit publicatiefonds is een uitgave over gewenst gedrag en sanctiebeleid op school.

Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school

Een 4 lademodel

Een sanctiebeleid op school zou jongeren gewenst gedrag moeten aanleren. Helaas slagen veel secundaire scholen daar momenteel niet in. Hun sanctiebeleid is op papier te rigide, waardoor het in praktijk moeilijk werkbaar is. Dit boek biedt met het 4 lademodel een alternatief aan. Het helpt scholen een sanctiebeleid te ontwikkelen dat helder, genuanceerd en rechtvaardig is.

Concreet deelt het 4 lademodel ongewenste gedragingen op in vier categorieën, afhankelijk van de ernst ervan en van het aantal keren dat een leerling ze stelt. Aan elke categorie wordt een lade met mogelijke maatregelen verbonden. Stelt een leerling ongewenst gedrag? Dan kan je meteen de passende keuze maken, afhankelijk van de omstandigheden. Het model maakt het mogelijk om gedifferentieerd op te treden zonder arbitrair te zijn.

quote icoon

Het model maakt het mogelijk om gedifferentieerd op te treden zonder arbitrair te zijn.

— Monique D'Aes

Voor een schoolteam betekent het 4 lademodel een omslag in de aanpak van ongewenst gedrag. Zware overtredingen zijn het domein van leidinggevenden en leerlingenbegeleiders. Frustrerend puberaal experimenteergedrag in de klas vraagt dan weer om een wijs en professioneel antwoord van de leerkracht. Solidariteit in het team en samen zoeken naar constructieve oplossingen zijn de basisprincipes van het model.

De auteur geeft talrijke voorbeelden uit haar lange praktijk als nascholer van leraren, leerlingenbegeleiders en leidinggevenden in het secundair onderwijs. Enkele nijpende problematieken worden met behulp van het model op een nieuwe manier belicht en aangepakt: een weerbarstige leerling, een moeilijke klasgroep, hardnekkige telaatkomers. Ze licht stapsgewijs toe hoe het 4 lademodel op school geïntroduceerd en geïmplementeerd kan worden.

'Gewenst gedrag op school. Een 4 lademodel' werd geschreven door Monique D'Aes, nascholer bij de Pedagogische begeleidingsdienst van het GO!.

gewenstgedrag.jpg

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...