vrijdag 26 januari 2018
GO! meets Friesland.jpg

Gluren bij de Noorderburen

Wat krijg je als je met 37 GO! schooldirecteurs uit Vlaanderen op studiereis naar Nederland trekt? Een inspirerende trip die in het teken staat van schoolontwikkeling en innovatie!

grote familie_b.jpg

Woensdagavond 17 januari start het gezelschap in Friesland waar ze als koningen ontvangen worden met een gezellig etentje. De gesprekken gaan al snel over de verschillen en overeenkomsten binnen ons onderwijs. Op donderdag trekt de groep in de ochtend naar de school !mpulse Leeuwarden. Opvallend is dat niet de leraren, wel de leerlingen ons doorheen de school leiden en ons honderduit vertellen over schoolvisie, -systemen en –structuren.

“Als gast was ik vooral onder de indruk van de input van deze leerlingen over waarom de school in ‘communities’ werkt. Bildung in de praktijk... Hiernaast zitten leerlingen van verschillende jaren, studierichtingen zitten samen in een soort dorp en krijgen een persoonlijke coach toegewezen om hun persoonlijk leertraject te bespreken en verder vorm te geven”, zegt Isabelle Janssens, pedagogisch adviseur bij de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!.

Isabelle Truyen, Coördinerend directeur Scholengroep 20: “Leerlingen zijn eigenaar van hun leerproces. Elke leerling heeft zijn device en werkt op eigen tempo verder aan zijn leerroute. In elk ‘huis’ zijn leraren aanwezig wanneer er vragen zijn. Leerlingen kunnen ook beroep doen op vaste instructiemomenten. Wat heel bijzonder is, is de samenstelling van de leergroepen. Elk van de 4 huizen brengt zo een 120 leerlingen samen van 12 tot en met 18 jaar en van alle studierichtingen en afstudeerfinaliteiten samen.”

quote icoon

Ik was vooral onder de indruk van de input van deze leerlingen over waarom de school in 'communities' werkt. Bildung in de praktijk...

— Isabelle Janssens, pedagogisch adviseur PBD-GO!

Donderdagmiddag bezoeken de directeurs de tentoonstelling van Mata Hari, de mythe en het meisje in het Fries Museum te midden van deze pittoreske culturele hoofdstad. Ze laten het niet na om met enkelen tussenin een kroket uit de muur te plukken. Ze leren ook dat Fries een plaats heeft in het curriculum en als nationale taal erkend is. Zou dit te maken hebben met de mate van Fries verzet, die andere pakkende tentoonstelling in het museum? Is het toeval dat de GO!-groep overnacht in de Blokhuispoort? De Strafgevangenis waar tijdens de tweede wereldoorlog er 51 leden van het verzet door de Duitse bezetter gevangen worden gehouden en op 8 december 1944 bevrijd worden door de Friese knokploegen van het Verzet?

Kris Van Huynegem, pedagogisch begeleider bij het GO!: “Opmerkelijk was de hartelijkheid van onze Friese noorderburen. Het bezoek van “de Belgen” zorgde ook bij hen voor een adrenalinestoot. Centraal binnen deze studiereis: meer gepersonaliseerd onderwijs, meer GO met het GO! en connecterende dynamiek tussen onze scholen! Wellicht was het geen toeval dat de top van ons departement onderwijs op hetzelfde moment ook Leeuwarden had uitgekozen voor overleg met Nederland.”

quote icoon

Het bioritmerooster en de wijze waarop leerlingen zelfgestuurd hun rooster kunnen vormgeven staat hier centraal.

Op vrijdag sluit de groep zijn bezoek aan de Friese scholen af in een prachtig schoolgebouw van De Dyck. Het bioritmerooster en de wijze waarop leerlingen zelfgestuurd hun rooster kunnen vormgeven staat hier centraal. Als toetje geeft een afvaardiging van Daltum Dokkum, waaronder vier leerlingen, uitleg over de KED-methode waar zij mee werken vanuit het Kunskapsolan-concept. Andermaal bijzonder inspirerend!

“De deelnemers waren unaniem lovend en ‘inspirerend’, ‘verrijkend’, ‘verbindend’ waren de meest gebruikte woorden tijdens onze reis. De uitwisseling met de Nederlandse collega’s maar ook het netwerken met de Vlaamse collega’s zorgde ervoor dat we heel wat ideeën konden meenemen naar onze eigen scholen”, getuigt een enthousiaste Nora De Caluwe, directeur Scholen Da Vinci Sint Niklaas. “Op naar een volgende!”