dinsdag 18 december 2018
all_inclusive.jpg

GO! all inclusive

Het M-decreet was voor het GO! voldoende aanleiding om een visie op inclusief onderwijs uit te schrijven en te publiceren, na goedkeuring door de Raad. Het GO! verwelkomt het M-decreet als een opstap naar een nieuw, flexibel en inclusief onderwijsmodel.

In onze visie wordt inclusief onderwijs gedefinieerd als een leerlinggerichte dienstverlening binnen een brede open schoolomgeving. Om dit te bereiken in een veranderende en diversifiërende samenleving is een verregaande cultuuromslag nodig. Onderwijsprofessionals, leerlingen, ouders, externe partners moeten zich gesterkt en ondersteund voelen door de onderliggende onderwijssystemen en structuren.

In het GO! is inclusie geen randgegeven voor een beperkte groep leerlingen, of een beleidsthema naast alle andere, maar een richtinggevend principe om over de kwaliteit van ons onderwijs na te denken. Vanuit de baseline ‘samen leren samenleven’  wil het GO! stapsgewijs evolueren naar inclusief onderwijs, waar jonge mensen met alle diversiteit in aanraking komen en de ander geen vreemde is.

Laurens heeft een verlamming aan de rechterzijde van zijn lichaam. Desondanks studeerde hij vorig jaar af in het zesde jaar moderne talen in GO! Campus Redingenhof Leuven. Een jaar eerder won hij, als tafeltennisser met een topsportstatuut, goud op de Paralympische Spelen.

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...