zondag 13 september 2015
GOblijftgroeien55.jpg

GO! blijft groeien

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap telt op dit moment 193.317 leerlingen, dat zijn er 4.108 meer dan vorig jaar. Zo blijkt uit de spoedtelling op de derde dag van het schooljaar.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap telt op dit moment 193.317 leerlingen, dat zijn er 4.108 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de spoedtelling die jaarlijks plaatsvindt op de derde dag van het schooljaar. Ondanks het feit dat steeds meer scholen leerlingen moeten weigeren door capaciteitsproblemen neemt het leerlingenaantal in het GO! toe in het kleuter-, lager en secundair onderwijs.

In het kleuteronderwijs stijgt het aantal leerlingen met 1,81 procent, in het lager onderwijs met 3,69 procent. In totaal neemt het leerlingenaantal in het basisonderwijs toe met 2.911 leerlingen. In het secundair onderwijs is er een toename van 1.456 (+ 1,88%) leerlingen, ondanks de dalende nataliteitcijfers. Het leerlingenaantal stijgt het sterkst in het ASO (+ 3,23%) waar steeds meer leerlingen voor een wetenschappelijke richting kiezen.

In het TSO blijven handel, lichamelijke opvoeding en sociale en technische wetenschappen de studierichtingen met het grootste aantal leerlingen. In het beroepssecundair onderwijs blijven kantoor, voeding en verzorging, haarzorg, mechanica en elektriciteit populair.

De OKAN-klassen (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het SO) van het GO! tellen op dit moment 737 leerlingen, dat zijn er bijna 200 meer dan bij de septembertelling van vorig jaar. Zoals verwacht zorgt het M-decreet niet voor grote verschuivingen, 288 leerlingen maakten de overstap van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs.

“Ons leerlingenaantal zit al jaren in stijgende lijn, een teken dat ons pedagogisch project steeds meer mensen aanspreekt,” zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Jammer genoeg neemt jaar na jaar ook het aantal leerlingen toe dat we moeten weigeren omdat onze scholen volzet zijn. Dit jaar vonden 3.696 leerlingen geen plek in onze scholen. Het merendeel daarvan in Brussel en Antwerpen, maar ook in Vlaams-Brabant moeten we steeds vaker leerlingen weigeren.”

Onderstaande tabel vermeldt de gegevens van het leerplicht- en het kleuteronderwijs. De cijfers voor het deeltijds kunstonderwijs (de kunstacademies en muziekscholen) zijn niet opgenomen omdat hier de inschrijvingen pas eind september worden afgerond. Ook de internen in de internaten en de cursisten in het volwassenenonderwijs werden in deze spoedtelling niet meegenomen. Veel cursussen van het volwassenenonderwijs zijn immers modulair opgebouwd, waardoor de instapdatum niet vast is.

 

2014-2015

2015-2016

% verschil

nataliteit

Gewoon kleuteronderwijs

35654

36300

1,81%

 

Gewoon lager onderwijs

61401

63666

3,69%

2,58%

Gewoon SO

77593

79049

1,88%

-0,59%

DBSO

2053

2199

7,11%

-0,59%

Buitengewoon kleuteronderwijs

547

540

-1,28%

 

Buitengewoon lager onderwijs

6427

6081

-5,38%

2,58%

Buitengewoon SO

5534

5482

-0,94%

-0,59%

Eindtotaal

189209

193317

2,17%