vrijdag 30 maart 2018
verkiezing_Raad_GO_rh.JPG

GO! kiest nieuwe leden Raad GO!

Draag jij het GO! een groot hart toe en wil jij jouw expertise inzetten om ons Pedagogisch project (PPGO!) mee waar te maken? Wil je de strategische visie van het net mee bepalen, de kwaliteit bewaken en de belangen van het net verdedigen?

Stel je dan nu kandidaat!

 De Raad van het GO! telt vijftien leden. Vijf leden worden rechtstreeks verkozen door de ouders en de gecoöpteerden uit de schoolraden, vijf leden worden rechtstreeks verkozen door de personeelsleden uit de schoolraden en de directeur en vijf leden worden aangeduid uit de Vlaamse hogescholen en universiteiten.

De Raad van het GO bepaalt de strategische visie van het net, bewaakt de kwaliteit en verdedigt de belangen van het net. Dit alles geïnspireerd door ons pedagogisch project.

Iedereen komt in aanmerking om bestuurder te worden: jij dus ook! In de flyer vind je meer info.

We zoeken kandidaten met uiteenlopende achtergronden  die complementair zijn, met elkaar kunnen samenwerken en bijdragen tot een verdere professionalisering van ons onderwijs.
Ben je werkzaam in het bedrijfsleven, en denk je vanuit die ervaring graag mee over de invulling van duaal leren? Of heb je al bestuurservaring in een vzw of andere organisatie, en zet je die graag in om ook het GO! sterker op de kaart te zetten? Wil je je mee inzetten om gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen waar te maken? Dan heb je het ideale profiel om bestuurder te worden. Verfrissende ideeën uit verschillende sectoren zijn meer dan welkom!

Bij het GO! vinden we het belangrijk dat  leerlingen, ouders, personeelsleden, directeurs en andere partners samen school maken. We willen bovendien dat de samenleving in zijn structuren weerspiegeld wordt. Daarom kan iedereen die geen onverenigbare functie uitoefent zich kandidaat stellen. (Meer info op www.g-o.be/verkiezingraad)

----

Ben jij kandidaat?

Vul het kandideringsformulier in en bezorg het ten laatste op 1 juni 2018 samen met je motivatie aan de voorzitter van het kiesbureau.

Voor meer informatie kan je terecht bij het secretariaat van de verkiezingen via het mailadres verkiezingraad@g-o.be. Het volledige kiesreglement vind je op www.g-o.be/verkiezingraad.