donderdag 08 februari 2018
genderopschool_magazine.png

Hoe genderinclusief is jouw school?

De school is de plaats bij uitstek om een veilige en open leeromgeving te creëren waarin iedereen  zichzelf kan en mag zijn. De gelijk(waardig)heid van mensen ongeacht hun gender behoort tot de basisprincipes van ons PPGO!. Met de publicatie ‘Gender op school’ wil het GO! de aandacht voor gender(diversiteit) in het schoolbeleid gaande houden en schoolteams helpen om in vrijwel alles wat ze doen de genderbril op te zetten.

Samen leren samenleven - de baseline van het GO! - gaat niet enkel om het respectvol, open en positief omgaan met verschillen in (geloofs)overtuiging, in afkomst, in uiterlijke kenmerken, maar ook om het aanvaarden van verschillen in genderbeleving. De praktijk van vandaag toont ons dat dit (nog) niet altijd evident is.

Heeft jouw school een uitgesproken standpunt en visie rond diversiteit die als richtsnoer voor het dagelijkse handelen kunnen dienen? Welke dimensies van diversiteit zijn reeds opgenomen? Welke genderelementen ontbreken nog?

Zijn de richtlijnen in het schoolreglement rond gewenste kleding, accessoires of taalgebruik genderinclusief zodat ze op iedereen van toepassing zijn, ongeacht biologisch geslacht, genderidentiteit, genderexpressie of aantrekking (bv. kleding, oorbellen)?

Welke gegevens worden door de leerlingen- en leerkrachtenadministratie opgevraagd? Houden ze rekening met de genderdiversiteit? Is er ruimte voor een zelfgekozen voornaamwoord of roepnaam? Welke aanpassingen kunnen er in deze administratie gedaan worden bij geslachtsverandering (tijdens de schoolloopbaan, maar ook na het behalen van het diploma)? Bevat de communicatie genderneutrale woorden (bv. je, uw, leerling, leerkracht, ouder, e.d.)? Is er ook in verband met de gezinsstructuur aandacht voor genderdiversiteit zoals bv. een gezinsvriendelijk inschrijvingsformulier of het beleid omtrent Moeder- en Vaderdag?

Het zijn een heleboel vragen waarop nog niet alle scholen een duidelijk antwoord hebben. Scholen hebben nood aan een goed onderbouwd genderinclusief beleid om een rol te kunnen spelen in het doorbreken en voorkomen van vooroordelen in het algemeen en rond gender(diversiteit) in het bijzonder. Met de publicatie ‘Gender op school. Leidraad voor een genderinclusieve leeromgeving’ wil het GO! scholen hierin ondersteunen.

Bestellen kan via deze link

 

Deze publicatie kadert binnen het GO! strategisch plan (het GO! vormt leerlingen en cursisten tot kritische burgers die samen leren samenleven in een continu veranderende maatschappij).

Ga naar het colofon

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...