donderdag 02 maart 2017
kunstproject_gebroken_grens_GO_atheneum Anderlecht.jpg

Leerlingen GO! atheneum Anderlecht brengen modern nomadenbestaan in beeld

Wie een veilige thuishaven heeft, beseft het misschien te weinig, maar niet iedereen heeft dat geluk. Over mensen die haast permanent onderweg zijn – vaak op de vlucht en op zoek naar een nieuwe plek om een toekomst op te bouwen, om opnieuw houvast te krijgen, denken leerlingen van de afdeling beeldende kunsten in GO! atheneum Anderlecht na. Om er een reizende tentoonstelling over te maken.

GebrokenGrens: een nomadisch kunstwerk van leerlingen GO! atheneum (KA) Anderlecht 

Sinds oktober werken leerlingen van het GO! atheneum Anderlecht in samenwerking met Destelheide - centrum voor Jeugd, Kunst en Creatie van de Vlaamse Overheid in Dworp - aan een concept om een grootschalige reizende installatie te maken. In de week van 13 tot 17 februari werden de plannen uitgewerkt. Straks gaat de installatie op reis naar verschillende locaties in Brussel.

Tijdens tal van brainstormsessies onder begeleiding van kunstenaars Elke & Bruno en Gino Rizzi werden de eerste ontwerpen en tekeningen gemaakt. Vervolgens gingen de leerlingen en de kunstenaars een week lang het concept dat 'we' in een nomadische wereld leven uitwerken in kunstencentrum Destelheide.

Mensen zijn steeds onderweg, omdat ze vluchten, op zoek zijn en vaak ook ontworteld zijn en nieuwe wortels nodig hebben. Nadenken hierover en er artistiek vormgeven aan geven helpt de leerlingen om de wereld van vandaag beter te begrijpen. Het werk krijgt later een ‘reizende vorm’ en zal op diverse plekken en festivals in Brussel gepresenteerd worden. Zo zal het werk te zien zijn op BRONKS XL-festival (21-23/4/2017), SuperVliegSuperMouche (11/06/2017), Destival (16/09/2017) en nog andere te bepalen plaatsen. Het startschot van de nomadische tour wordt in GOatheneum Anderlecht gegeven op 17 maart.

Meer foto’s van hoe het werk ontstond vind je op deze facebookpagina.


Meer informatie via

GO! Atheneum Anderlecht - Françoise Matthys - 0486 46 20 16 - kartouchenoir@hotmail.com

Eddy Johnson • communicatieverantwoordelijke Scholengroep Brussel • eddy.johnson@sgrbrussel.be • 0476 84 23 56