zondag 17 januari 2016
pestenopschool01.jpg

Omgaan met pesten op school

Zaterdag 30/1 start de 'Vlaamse Week tegen Pesten'. Ook in het GO! geven we het thema uiteraard extra aandacht. Deze keer bovendien met een preventieleidraad: 'Omgaan met pesten op school'. En er is meer: ook GO! nascholing biedt diverse vormingen aan.

Hoe kan je pesten voorkomen? In de brochure ‘omgaan met pesten op school’ wil het GO! deze vraag beantwoorden zodat scholen een duurzaam en efficiënt pestpreventiebeleid kunnen uitbouwen. “De meeste methodes geven antwoord op de vraag wat we moeten doen als er gepest wordt. Hoe we pesten kunnen voorkomen wordt weleens uit het oog verloren,” zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Daarom willen we inzetten op preventie door op school en in de klas werk te maken van sociale veiligheid.”

‘Omgaan met pesten op school’ geeft overzichtelijk weer hoe scholen een duurzaam en efficiënt pestpreventiebeleid kunnen uitwerken. Hoe moet je in een bepaalde situatie optreden, welke handelingen mag of kan je wel of niet stellen ten aanzien van de betrokken leerling(en), de klasgenoten, het personeel en de ouders? In een school die echt werk maakt van sociale veiligheid, krijgt pesten minder kans omdat de focus scherp gericht is op welbevinden en verbondenheid.

Om succesvol te zijn en een langdurig effect te hebben, moet een antipestbeleid stevig geïntegreerd en geïmplementeerd zijn in de dagelijkse werking van de school. Een probleemgerichte aanpak werkt contraproductief. “We richten ons beter op wat we willen bereiken: een warme school waar kinderen en jongeren in alle veiligheid kunnen opgroeien, waar ze graag zijn en zich thuis voelen, waar kinderen en volwassenen zich respectvol en verdraagzaam tegenover elkaar gedragen,” zegt Raymonda Verdyck.

GO! basisschool De Sterrenhemel in Machelen komt in deze nieuwe publicatie als praktijkvoorbeeld aan bod. Zij werken met het  Smileyteam, een werkgroep bestaande uit voornamelijk leerkrachten, die het pestpreventiebeleid ondersteunt. “Dit is teamwork. We willen eerst en vooral een veilige sfeer op school creëren: de kinderen voelen en weten dat er naar hen geluisterd wordt, problemen zijn bespreekbaar en er wordt gezocht naar oplossingen,” zegt directeur Martine Bosmans.

“We willen alles in het werk stellen om van onze scholen een plaats te maken waar kinderen en jongeren zich goed voelen en leren samenleven, met elkaar en met de volwassenen die hen begeleiden,” zegt Verdyck. “Deze brochure helpt scholen op weg.”

De brochure ‘omgaan met pesten op school’ wordt ondersteund door het Vlaams Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten, organisator van de Vlaamse Week tegen Pesten die dit jaar loopt van 29 januari tot 5 februari 2016. De tekst kwam tot stand dankzij de medewerking van de dienst nascholing en de permanente ondersteuningscel voor CLB’s in samenwerking met de communicatiedienst van het GO!.

‘Omgaan met pesten op school’ kan je bestellen via deze link. 

NASCHOLING

De nascholing ‘Pesten voorkomen? Het kan!’ richt zich tot leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. De eerstvolgende nascholing vindt plaats op 25 mei in het Huis van het GO!.

Inschrijven kan je via deze link.

Meer informatie

Sarina Simenon
persverantwoordelijke GO!
0476 26 66 36

Martine Bosmans
directeur GO! basisschool De Sterrenhemel Machelen
02 251 39 31