Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie

Het GO! werkt samen met VIGeZ om zijn gezondheidsbeleid te helpen realiseren. Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) is een expertisecentrum voor gezondheidspromotie en ziektepreventie. Het GO! kan onder meer gebruikmaken van hun expertise en hun aanbod aan materialen en opleidingen.

Logo_VIGEZ.jpg
  • biedt inhoudelijke ondersteuning en begeleidt de processen in de methodiek. 

  • werkt voor het GO! het algemene gezondheidsbeleid op schoolniveau uit.

  • werkt samen rond gezonde voeding, tabakspreventie en veiligheid.

  • verstrekt advies via deelname aan werkgroepen.

  • werkt mee aan de trajectbegeleiding van de ankerpersonen uit scholengroepen en CLB’s.

Meer informatie over deze partner