dinsdag 02 april 2019

12.000 leerlingen op eerste Dag van de Actieve Burger

Naar aanleiding van zijn 30-jarig bestaan roept het GO! woensdag 3 april uit tot Dag van de Actieve Burger. Meer dan 12.000 leerlingen van ruim 100 scholen nemen deel. Daarmee zetten zij de brede waaier aan acties en activiteiten in de kijker waarmee het GO! dag in dag uit werkt aan actief burgerschap.

actieve_burgers.jpg

Leerlingen bezorgen de bewoners van het naburige woonzorgcentrum een fijne middag, bakken voor buren en voor zieke kinderen, zetten zwerfvuilopruimacties op touw, organiseren een ’repair class’, verkopen paaseitjes ten voordele van het dierenasiel, gaan inclusief sporten, belonen vrijwilligers van liefdadigheidsorganisaties en zetten een ketting van goede daden op. Ze werken rond mediawijsheid, voeren debatten, staan stil bij koopgedrag en afvalvrij winkelen, houden filosofeermarathons, ... Dat zijn slechts enkele van de initiatieven waar 12.000 leerlingen uit meer dan 100 GO! scholen op 3 april mee aan de slag zullen gaan. Want die dag roept het GO! naar aanleiding van zijn 30-jarig bestaan uit tot Dag van de Actieve Burger. Niet alleen leerlingen maar ook het personeel steken de handen op 3 april uit de mouwen.

“Op school leren jongeren wat een democratie is, leren ze een eigen mening te vormen, constructief in debat te gaan en kritisch na te denken”, licht Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, toe. “Met kennis en kunde maar ook via een heel brede waaier van vaardigheden bereiden we onze leerlingen maximaal voor om als actieve burgers aan de samenleving deel te nemen én de samenleving van morgen vorm te geven. Dat doen we alle dagen van het schooljaar maar we zetten dit op deze eerste Dag van de Actieve Burger, samen met 12.000 leerlingen, extra in de verf.”

De Dag van de Actieve Burger komt er naar aanleiding van de 30e verjaardag van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. In 1989 werd onderwijs een bevoegdheid van de Gemeenschappen. De Vlaamse Gemeenschap droeg zijn onderwijsbevoegdheid over aan een autonoom orgaan, dat vandaag het GO! is. “In 30 jaar tijd evolueerde de invulling die het GO! aan ‘neutraal onderwijs’ gaf van actief pluralisme naar actief burgerschap. Het GO! vervult op die manier een pioniersrol in burgerschapseducatie”, zegt Raymonda Verdyck. “Als we zien wat er vandaag in de wereld gebeurt, is ‘samen leren samenleven’ actueler dan ooit. Wij kunnen onze leerlingen niet vertellen hoe de wereld er in de 22e eeuw zal uitzien – die zullen ze zelf mee vormgeven. We kunnen hen wel leren samenleven, zodat ze als democratische en actieve burgers hun plaats in die wereld vinden.”

Hou onze sociale mediakanalen in de gaten:

#30jaarGO #dagvandeactieveburger
twitter: @RaymondaVerdyck @GO_onderwijs
facebook: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

Actief burgerschap

GO-76.jpg
  • Het GO! wil zijn leerlingen maximaal voorbereiden om als actieve burgers deel te nemen aan de samenleving van vandaag én morgen en die ook actief mee vorm te geven. In het PPGO! krijgt actief burgerschap een centrale plaats om het 'Samen leren samenleven' concreet waar te maken.” 

  • De GO! waarden respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid zijn richtinggevend. Actief burgerschap betekent dat we zowel binnen als buiten de school deze waarden stimuleren.

Lees meer over Actief burgerschap