woensdag 09 mei 2018

Burgerschap ging niet op de schop

'De onderwijskoepels zetten de vakoverschrijdende eindtermen bij het grof huisvuil en snoeien zwaar in de eindtermen', schrijft Guido Ooghe (DS 8 mei). Dat klopt niet. Het concept van de 'vakoverschrijdende eindtermen' is dan wel verdwenen, de leerinhouden waar ze voor stonden, (burgerschap, omgaan met diversiteit …) werden stuk voor stuk opgenomen in de eindtermen, reageert GO! afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck in De Standaard van 9 mei 2018.

Het belang van die thema's neemt daarbij niet af, integendeel. Waar scholen voor de vakoverschrijdende eindtermen alleen moesten aantonen dat ze een inspanning leverden om die leerinhouden over te brengen, zijn ze voor de klassieke eindtermen verplicht om er leerdoelen aan te koppelen en de resultaten aan te tonen. De vakoverschrijdende eindtermen waren te vrijblijvend. We werken aan maximale leerwinst, welbevinden en actief burgerschap bij al onze leerlingen. Dat was voor ons de inzet in het eindtermendebat.

En niet alleen wijzelf staan achter het resultaat. Vorige week kreeg de Vlaamse Scholierenkoepel een sneakpreview van de eindtermen die nu volop gefinaliseerd worden. De scholieren waren opgetogen te zien dat alle thema's die ze naar voren hebben geschoven, en die Guido Ooghe opsomt, in de eindtermen opgenomen werden.

Ooghe beweert dat de waardevorming volledig vrijblijvend wordt en de onderwijsverstrekkers de handen vrij willen houden. Nochtans komen de eindtermen tot stand in een nauwe samenwerking van de verschillende onderwijsverstrekkers, en leeft er een grote consensus. De curriculumdossiers, die garanderen dat de lat voor elke studierichting in Vlaanderen even hoog ligt, versterken de rechtsgelijkheid tussen de leerlingen.

De vrijheid van onderwijs vertaalt zich in het versterkt realiseren van deze maatschappelijke doelen. De manier waarop we met de eindtermen rond burgerschap omgaan, toont dat aan. De invoering van het vak burgerschap in het GO! betekent niet dat het thema tot de toegewezen lesuren beperkt blijft. Het wordt uitgedragen door al onze leerkrachten, door de hele schoolgemeenschap en door de hele schoolloopbaan. Burgerschap ging niet op de schop. Het werd naar een hoger niveau getild - van vrijblijvend naar verplichtend. Hoe scholen dit organiseren, staat vrij. Dat het gerealiseerd wordt, daar maken we samen met al onze scholen elke dag werk. Ook de onderwijsinspectie zal er met haar vernieuwde toezichtskader op toezien.

Raymonda Verdyck

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

Eindtermen

eind.jpg
  • "Begin juli stelde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet voor betreffende de nieuwe eindtermen voor de eerste graad. Dit ontwerpdecereet moet nog omgezet worden door het Vlaams Parlement naar een decreet. We hopen dat dit zo snel mogelijk zal gestemd worden. Om de scholen te ondersteunen in deze transitie kan gerekend worden op de pedagogische begeleidingsdienst. Hou hiervoor zeker de GO! pro nieuwsbrief in de gaten. Het ontwerpdecreet van de nieuwe eindtermen en de memorie van toelichting kan je hier raadplegen."

     

Lees meer over Eindtermen