maandag 12 februari 2018

CLB’s GO! reageren op aanpassing medisch onderzoek

De CLB’s van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap maken zich klaar voor het vernieuwde aanbod van systematische contacten, beter bekend als het medisch onderzoek, dat vanaf 1 september 2018 van start gaat door het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding.

 

“Een gegarandeerd aanbod van vijf vastgestelde contactmomenten voor alle kinderen en jongeren heeft een sterk preventieve waarde die het gezond opgroeien en ontwikkelen kan ondersteunen”, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Ouders worden hierbij een belangrijke partner voor het CLB, in het bijzonder tijdens het eerste consult van de jonge eerste kleuter.”

Er zijn 9 CLB’s van het GO! die, met akkoord van de inspectiediensten voor de CLB’s, al proefdraaien volgens het nieuwe ritme, met hoge betrokkenheid van de ouders. Doel is om ouders te bevestigen en te versterken, als dit nodig zou zijn, in hun opdracht van het ouderschap. De rol van de ouders in het gezond (geestelijk) opgroeien van kinderen is cruciaal. Daarnaast is er aandacht voor het monitoren van de groei en ontwikkeling en voor tijdige detectie van problemen van het zicht en het gehoor. De werkwijze wordt ingegeven door wetenschappelijk onderbouwde methodieken.

Het proefproject in het GO! heeft als doel de knelpunten en opportuniteiten te kennen van de nieuwe werkwijze en klaar te zijn met aanbevelingen voor de implementatie van de vernieuwde medisch onderzoeken op een kwaliteitsvolle manier.

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

Participatie

participatie
  • Via leerlingenparticipatie maakt het GO! van zijn leerlingen mondige, kritische en actieve burgers.

  • Het GO! wil in elk van zijn scholen een participatief klas- en schoolklimaat waar alle leerlingen inspraak hebben en waarbij het hele schoolteam is betrokken.

  • Leerlingen- en schoolraad zijn de formele participatieorganen waar leerlingen aan deelnemen.

  • De participatieorganen zijn een spiegel van de maatschappij; sociale mix moet gewaarborgd zijn.

Lees meer over Participatie