woensdag 17 mei 2017

GO! en inspectie islam lanceren opleiding voor alle Vlaamse islamleraren

Hoe ga je om met de controversiële interpretatie van verzen uit de Koran? En wat met complotdenken? Het zijn vragen waar islamleerkrachten steeds vaker mee te maken krijgen. In een nieuwe opleiding zullen het GO! en de inspectie islam alle Vlaamse islamleraren de nodige handvatten meegeven om beter om te gaan met polarisatie in de samenleving.

Het toenemende wij-zij-denken bedreigt de sociale stabiliteit van onze samenleving. Meningen worden steeds extremer en ‘de ander’ is niet langer een gesprekspartner maar een tegenstander. Daarom heeft het GO! de afgelopen twee jaar duizend sleutelfiguren opgeleid om als gamechanger op school en in de klas aan de slag te gaan met depolarisatie.

Ook leerkrachten islam hebben een belangrijke rol in het omgaan met diversiteit in de klas en op de speelplaats. Toch weten zij niet altijd hoe ze doeltreffend kunnen omgaan met leerlingen die extremistische ideologieën aanhangen en vragen ze ondersteuning om met signalen van radicalisering om te gaan, zonder te overdrijven of onnodig te stigmatiseren.

“We merken dat islamleerkrachten vaak als eerste geconfronteerd worden met signalen van radicalisering en extreme attitudes”, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Hoewel ze hun best doen om daar op een juiste manier mee om te gaan, is het vaak zoeken hoe ze dat kunnen doen. Vanuit ons pedagogisch project (PPGO!) en onze ervaring met burgerschapsvorming kunnen wij hier samen met hen op een positieve manier mee aan de slag gaan.”

Daarom organiseert het GO!, in samenwerking met de inspectie islam, een tweedaagse vorming over depolarisatie voor alle Vlaamse islamleerkrachten. Niet alleen islamleraren uit GO!-scholen, maar ook wie in het  gemeentelijk en provinciaal onderwijs voor de klas staat, wordt op deze opleiding verwacht. Vanuit een contextuele bronnenstudie van de islam biedt deze interactieve opleiding handvatten om het extremistische discours van radicale stromingen zoals IS tegen te gaan. De focus op samen leren samenleven en actief burgerschap vormt de basis voor een alternatief discours.

“Het is belangrijk dat islamleerkrachten inzichten meekrijgen over hoe ze hun geloof kunnen plaatsen in de context van mensenrechten en fundamentele rechten en vrijheden, om deze competenties dan later te delen met hun leerlingen," zegt inspecteur-adviseur islam Ahmed Azzouz. "We zijn heel blij dat we voor dit project de handen in elkaar kunnen slaan met het GO!. Hun expertise in omgaan met diversiteit en burgerschapsvorming is de ideale basis voor deze opleiding, want die willen we ruimer zien dan enkel geloofsbeleving. Wij hebben dan weer zeer goede contacten met de islamleerkrachten in het veld, dus we weten welke noden er zijn." 

De opleiding gaat van start op 18 mei 2017 in Antwerpen.

 

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

'Samen leren samenleven' - ons PPGO!

Idara_groot.jpg
  • Het GO! heeft zijn pedagogisch project (PPGO!) aangepast aan de geest van de tijd. Aan die vernieuwingsoperatie hebben tal van onderwijsprofessionals uit de verschillende geledingen van het GO! meegewerkt.

  • Het PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren de basiswaarden van het GO! aan te leren die de bouwstenen vormen voor actief burgerschap. ‘Samen leren samenleven’ is dan ook de kernopdracht voor elke GO! professional.

  • De centrale administratieve en pedagogische diensten van het GO! ondersteunen scholen en instellingen onder meer met nascholing bij het in praktijk brengen van het PPGO!.

Lees meer over 'Samen leren samenleven' - ons PPGO!