dinsdag 22 januari 2019

GO! formuleert zes prioriteiten voor de volgende Vlaamse regering

Brussel, 22 januari 2019 – Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap stelde 22 januari 2019 zijn memorandum voor. Gelijke onderwijskansen waarmaken, de lerarenloopbaan herdenken en een inhaalbeweging op vlak van infrastructuur zijn prioritair voor de volgende legislatuur. Maar ook innovatief onderwijs en de samenwerking met beleidsdomeinen Werk en Welzijn moeten bewerkstelligd worden. In dit alles vraagt het GO! dat de overheid hen waardeert als dé onderwijspartner van de Vlaamse Gemeenschap en het GO! de mogelijkheid biedt de vrije keuze in te vullen.

Het memorandum vertrekt vanuit de grondwettelijke opdracht die het GO! kreeg van de Vlaamse Gemeenschap om de vrije keuze te waarborgen. “Wij verwachten dan ook dat de overheid ons beschouwt als preferentiële partner en waardeert als hét onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap”, aldus Raymonda Verdyck. “We moeten de kansen en de middelen krijgen om die opdracht kwaliteitsvol uit te voeren.

Achtergrond heeft nog teveel impact op onderwijskansen. Daarom formuleert het GO! in het memorandum de nood aan een doortastend beleid om gelijke onderwijskansen te garanderen. Verdyck: “Er moet extra worden ingezet op doelgroepen, al van in de kleuterklas. Dat kan onder meer via een verlaging van de leerplichtleeftijd en een maximumfactuur in het secundair onderwijs.

Ook hamert het GO! op het belang van werkbaar werk voor leraren. “Goed onderwijs staat of valt bij voldoende goed opgeleide leerkrachten. De nieuwe regering moet echt snel werk maken van werkbaar werk in het onderwijs en durven nadenken over een andere invulling van de lerarenloopbaan, van bij de start tot het einde. Geef starters een voltijdse tewerkstelling gedurende een heel schooljaar, zorg voor begeleiding en bijscholing en maak differentiatie in het takenpakket mogelijk”, vult Verdyck aan.

Op vlak van infrastructuur is dringend een inhaalbeweging nodig. Daarnaast vraagt het GO! aan de regering ook een maximale inzet op innovatief onderwijs en een duurzame samenwerking met beleidsdomeinen Welzijn en Werk.

Dit memorandum vloeit voort uit een intensief traject waarbij alle geledingen van het onderwijsnet actief betrokken werden. 21.550 GO! leerlingen, cursisten, ouders en professionals lieten hun stem horen. Alle aanbevelingen werden geclusterd en vormen de basis van dit memorandum. De verwachtingen van het GO! ten aanzien van de overheid – rond onderwijs in het algemeen en het GO! in het bijzonder – zijn dus diep en sterk geworteld in de praktijk.

Bekijk hier het memorandum in issuu.

Download hier het integrale memorandum 2019 - 2024.

 

Download hier het Eisencahier Memorandum 2019 - 2024.

 

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

Lerarenloopbaan

1 leerkracht - klas - les geven - lager onderwijs - verantwoordelijk - verticaal - taal.jpg
  • Vanuit de samenleving komen almaar meer uitdagingen op het onderwijs, de scholen en de leraren af.

  • Om scholen en leraren in staat te stellen hun kernopdrachten te vervullen trekt het GO! de kaart van sterke directies en van grotendeels zelfsturende lerarenteams.

  • Aanvangsbegeleiding, een voltijdse en zekere tewerkstelling en een leefbare taakinvulling zijn enkele van de aspecten waarop moet ingegrepen worden.

  • Door een gefaseerde loopbaan met groeimogelijkheden in te voeren blijft het beroep relevant en uitdagend in elke fase van het loopbaantraject.

Lees meer over Lerarenloopbaan