maandag 04 februari 2019

GO! raadpleegt leerkrachten en directies over digitale transformatie

Brussel, 4 februari 2019 – Met ‘GO! blikt vooruit’ doet Raymonda Verdyck in februari alle Vlaamse provincies aan om samen met alle GO! directies en leerkrachten te anticiperen op de toekomst.

Omdat het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ervan overtuigd is dat inspraak een essentieel onderdeel is van het succes van het GO! werd in aanloop naar de verkiezingen in het voorjaar van 2019 een grote bevraging gehouden in alle geledingen van het net. Van leerlingen en hun ouders, over cursisten, leerkrachten en CLB-medewerkers tot directeurs en beleidsmedewerkers in de scholengroepen en de centrale diensten: iedereen kreeg inspraak over welke zaken we in ons onderwijs bovenaan de agenda willen hebben. 21.550 stemmen, uit bevragingen, workshops en discussiesessies vormden de basis voor het GO! memorandum 2019-2024.

Nu het memorandum op tafel ligt, zal afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck het uiteindelijke resultaat voorstellen aan GO! personeel tijdens vijf regionale infoavonden. Een terugkoppeling na het intensieve traject en de essentie van wat het GO! verwacht van de bewindvoerders in de komende legislatuur.

Tegelijk denken de aanwezige directies en leerkrachten mee na over waar het GO! zelf de komende 10 jaar naartoe wil. “Een digitale transformatie staat voor de deur, ook in het onderwijs. Hoe zorgen we ervoor dat we ook in 2030 elke leerling onderwijs op maat en de beste kansen kunnen garanderen? Hoe dagen we een generatie van digital natives en Google kids uit en leren we hen samenleven? Die vragen willen we samen met onze scholen beantwoorden”, zegt Raymonda Verdyck. “Via innovatie inzetten op kwaliteitsvol onderwijs voor elke individuele leerling is daarbij het uitgangspunt.”

 

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

Participatie

participatie
  • Via leerlingenparticipatie maakt het GO! van zijn leerlingen mondige, kritische en actieve burgers.

  • Het GO! wil in elk van zijn scholen een participatief klas- en schoolklimaat waar alle leerlingen inspraak hebben en waarbij het hele schoolteam is betrokken.

  • Leerlingen- en schoolraad zijn de formele participatieorganen waar leerlingen aan deelnemen.

  • De participatieorganen zijn een spiegel van de maatschappij; sociale mix moet gewaarborgd zijn.

Lees meer over Participatie