donderdag 19 januari 2017

GO! reactie op akkoord volwassenenonderwijs

Het GO! maakt zich ernstig zorgen over de maatregelen met betrekking tot de organisatie van het volwassenenonderwijs die op vrijdag 13 januari op de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd. “Op deze manier komt het voortbestaan van onze centra nog meer onder druk te staan,” zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck. “Deze maatregelen zijn ook niet compatibel met onze scholengroepenstructuur en staan haaks op het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs.”

 

Momenteel geldt voor de centra voor volwassenenonderwijs een bestaansnorm van 120.000 lesurencursist* (LUC). Aan de hand van voorliggende maatregelen wordt deze norm opgetrokken naar 850.000 LUC’s. Voor Brussel wordt een aangepaste norm ingeschreven en verder is er ook nog een afzonderlijke norm voor heel gespecialiseerde centra of voor bepaalde regio’s.

Aan de hand van deze maatregelen zullen, met uitzondering van de centra in Brussel, op één na alle CVO’s van het GO! vanaf 1 september 2019 moeten voldoen aan de bijzonder hoge norm van 850.000 LUC’s. Het GO! is het eens met de link tussen slagkracht en schaalvergroting, maar de norm van 850.000 LUC’s is niet redelijk te noemen. “Die norm is niet of weinig verenigbaar met onze scholengroepenstructuur die conform het bijzonder decreet betreffende is opgebouwd,” zegt Raymonda Verdyck.

Dit komt bovenop het voorstel om de lerarenopleiding (SLO) en de HBO5 opleidingen te laten inkantelen in het hoger onderwijs. Maatregelen die sowieso heel wat inspanningen vragen van onze CVO’s zowel wat LUC’s  als wat herprofilering van het aanbod betreft. Al deze maatregelen houden de facto in dat de rationalisatienorm tien keer hoger ligt dan vandaag. Dat zou resulteren in een gigantische herstructureringsbeweging waarbij de huidige 28 centra zich zullen moeten herorganiseren tot wellicht 11 centra voor volwassenenonderwijs.

Het GO! biedt onderwijs aan vanuit een sterk pedagogisch project en een heldere visie. Het omvat het hele aanbod, van basisonderwijs  tot een leven lang leren.  Om elke lerende optimale onderwijs- en ontwikkelingskansen te kunnen geven is een goed gespreid aanbod en nabijheid fundamenteel. Levenslang leren wordt steeds belangrijker, deze ingrijpende maatregelen zullen de mogelijkheden en het aanbod erg beperken, en dat terwijl Vlaanderen sowieso al niet goed scoort als het over levenslang leren gaat.

“De vandaag goedgekeurde maatregelen bemoeilijken en ondergraven de inhoudelijke leerlijnen en verticale verbindingen tussen de verschillende onderwijsniveaus en -vormen binnen een scholengroep,” zegt Verdyck.”

_____________________

* Eén lesuurcursist is één lesuur deelname van één ingeschreven cursist die regelmatig aanwezig was in de lessen, geteld op het 1/3de moment van de module. Dit aantal cursisten wordt dan vermenigvuldigd met de totale duur van de module zoals vastgelegd in het opleidingsprofiel. Wanneer er dus 10 cursisten ingeschreven en regelmatig aanwezig zijn gedurende de eerste 20 lestijden van een module die 60 lestijden bedraagt, dan genereert het centrum hiermee 600 lesurencursist.

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

Volwassenenonderwijs

1 cursist - lokaal - lachen - volwassenenonderwijs - sociaal - horizontaal - JD.jpg
  • Volwassenenonderwijs staat voor gelijke onderwijskansen en maximale talentontplooiing.

  • Een centrum voor volwassenenonderwijs is de spil voor onderwijs na een eerste schoolloopbaan.

  • Op het vlak van pedagogische begeleiding zet het volwassenenonderwijs blijvend in op samenwerking.

Lees meer over Volwassenenonderwijs