vrijdag 06 oktober 2017

GO! zet in op innovatief onderwijs met computational thinking

Steeds meer GO! scholen gaan in de klas aan de slag met computational thinking. Computational thinking leert kinderen en jongeren, in de basis, problemen oplossen zoals computersystemen dat doen. Omdat dit een essentiële vaardigheid is voor burgers van de 21e eeuw, wil het GO! hier een voortrekkersrol in spelen.

We leven in een maatschappij die razendsnel verandert. Het GO! denkt daarom voortdurend na over manieren om onze leerlingen vandaag voor te bereiden op de digitale maatschappij van morgen. Een van die manieren is het Erasmus+ project Taccle 3 Coding (gecoördineerd door het GO!), dat leerlingen uit basisscholen en de eerste graad secundair onderwijs vertrouwd wil maken met computational thinking of - eenvoudig gezegd – problemen oplossen en presenteren op een wijze die zowel mensen als computers begrijpen.

Problemen met veel variabelen, informatie en rekenkracht. Logisch redeneren, problemen in stukjes breken, als-dan-redeneringen. Taccle 3 Coding leert leerlingen hoe computersystemen problemen oplossen, hoe ze kunnen denken in stappen en hoe ze met gegevens moeten omgaan. Dat houdt weer verdere kunde in, zoals inzicht in algoritmes en procedures. Taccle 3 Coding ondersteunt leraars met lesmateriaal en een cursus om hier mee aan de slag te gaan. Deze materialen bieden, naast programmeren dat voor de hand liggend is andere manieren aan om computational thinking bij te brengen.

“Het GO! heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld op vlak van innovatie en gelijke kansen”, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Daarom willen we dat al onze leerlingen de kans krijgen om met computational thinking in contact te komen. Het is immers een essentiële vaardigheid voor alle burgers in de 21e eeuw. Het mag dan nog niet in de eindtermen staan, we willen het nu al stimuleren in al onze scholen. De maatschappij vraagt om wetenschappen, techniek en programmeren aantrekkelijker te maken bij leerlingen, vooral bij meisjes en jonge vrouwen. Dit project sluit aan bij STEM, waar we nu al sterk op inzetten.”

Op 6 oktober 2017 vindt in het Vlaams Parlement een conferentie plaats over Taccle 3. Meer dan 200 leraren en (internationale) onderwijsprofessionals zullen zich verdiepen in computational thinking en krijgen heel wat praktische tips waarmee ze meteen aan de slag kunnen gaan.

www.taccle3.eu

Meer informatie

Celia Groothedde
persverantwoordelijke
0473 30 12 67
celia.groothedde@g-o.be  

 

 

 

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

STEM

netwerken_METS_vk2_b.jpg
  • Het letterwoord STEM staat voor ‘Science, Technology, Engineering & Mathematics’. Het is een koepelbegrip met veel dimensies: STEM wordt gebruikt om zowel te verwijzen naar inhouden, structuren (vakken, leergebieden, studierichtingen en domeinen) als naar aspecten van didactiek en benadering van deze vakken en inhouden.

  • STEM-didactiek brengt leerlingen wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten, concepten en praktijken bij die zij kunnen gebruiken om complexe vragen en levensechte problemen op te lossen.

  • Bij het GO! heeft STEM een duidelijke plaats binnen de begeleidingsplannen van de Pedagogische begeleidingsdienst (PBD) en versterkt de PBD zijn expertise in STEM-didactiek door deel te nemen aan onderzoeksprojecten en lerende netwerken gericht op basis- en secundair onderwijs.

Lees meer over STEM