dinsdag 01 december 2015

GO! for Life zet zich in voor het Rode Kruis

Naar jaarlijkse gewoonte zet het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een actie op poten voor Music for Life. Door het verkopen van knuffeltjes en draagtassen wil het GO! geld inzamelen voor de dienst tracing van het Rode Kruis die zich inzet voor de opsporing en hereniging van familieleden die elkaar kwijtraken tijdens hun vlucht naar ons land.

Met GO! for Life, de overkoepelende actie van het GO! voor Music for Life, zet het GO! zich ook dit jaar in voor het goede doel. Net zoals de afgelopen jaren kan deze actie rekenen op het enthousiasme van directeurs, leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Samen proberen zij zoveel mogelijk knuffeltjes en draagtassen te verkopen voor het Rode Kruis.

De keuze voor het Rode Kruis was snel gemaakt, zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck. “De vluchtelingencrisis laat ons niet onberoerd. Veel gezinnen en kinderen zijn op de vlucht voor oorlog of geweld in hun thuisland, in onze scholen worden we regelmatig geconfronteerd met jongeren die hun ouders of andere familieleden zijn kwijtgeraakt tijdens die tocht. Via de dienst tracing helpt het Rode Kruis families om elkaar terug te vinden.”

 

quote icoon

De laatste jaren gingen honderden scholen en duizenden leerlingen aan de slag voor GO! for Life, we hopen dat we ook deze keer op zo’n groot engagement kunnen rekenen.

De dienst tracing van het Rode Kruis doet al meer dan 75 jaar aan opsporing en familiehereniging vanuit het beginsel “the right to know”: het recht om te weten wat er is geworden van je familie en geliefden.
“Wij zijn erg blij met het initiatief,” zegt Lise Van den heuvel van het Rode Kruis. ”Onze dienst is erg afhankelijk van externe middelen. De steun van het GO! stelt ons in staat om de continuïteit van wat we doen te garanderen. We helpen mensen die vluchten voor oorlog om hun familieleden terug te vinden die ze tijdens die vlucht uit het oog verloren. Dat is erg belangrijk voor hen. De warmte, geborgenheid en steun van familie is essentieel in zo’n traumatische periode.”

Heel wat scholen zetten zelf kleinere acties op touw en dragen op een creatieve manier bij aan GO! for Life. Zo leren de leerlingen in de praktijk wat solidariteit is en hoe zij als groep veel kunnen bereiken. 

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

Vluchtelingen

7 pubers - speelplaats - lachen - secundair onderwijs - diversiteit - verticaal - FV - spiegel.jpg
  • De plotse verhoging van het aantal vluchtelingen eind 2015 had gevolgen voor het onderwijs.

  • Vanaf de 60ste dag na de registratie als asielzoeker is een minderjarige leerplichtig.

  • Het is onze plicht om voor elk kind, elke jongere, en dus ook elke vluchteling zorg te dragen.

Lees meer over Vluchtelingen