dinsdag 06 maart 2018

Groe(n)tjes uit Gent: minister Crevits en afgevaardigd bestuurder van het GO! bezoeken uniek moestuinproject van GO! MPI De Oase

Het GO! onderwijs ging in 2017 via een wedstrijd op zoek naar projecten en scholen die de baseline ‘samen leren samenleven’ op een bijzondere manier omzetten in de praktijk. GO! MPI De Oase school voor buitengewoon onderwijs was de overtuigde winnaar met haar uniek moestuinproject. De beloning? Hoog bezoek van de minister en van de afgevaardigd bestuurder van het GO!, mevrouw Raymonda Verdyck. Een hele belevenis voor de leerlingen en het personeel!

demoestuinvanmpideoase4.JPG

Educatieve moestuin

In een actieve samenwerking met vzw Get Cultured vormde de school een deel van haar terrein om tot educatieve moestuin. Het resultaat is een aangename ontmoetingsplek waar leer- en leefplezier en samenwerken centraal staan. “In de moestuin kan de schoolse druk even wat lager, ontwikkelen kinderen een positief zelfbeeld, versterken ze hun communicatie en vinden zo meer aansluiting in de steeds veranderende maatschappij”, aldus Sofie Waelkens, directeur van De Oase.

Samen leren, samen koken, samen groeien

Leerlingen leren al doende door in de moestuin te zaaien, te planten en te oogsten. Van die oogst maken ze soep, die ze verkopen aan het personeel in een heuse soepwinkel. De opbrengst gaat naar onbetaalde schoolfacturen. Hierdoor kunnen alle kinderen deelnemen aan schoolse uitstappen en activiteiten. “Op die manier is de kringloop rond. De moestuin helpt ons mee een open school uit te bouwen waarin elk kind maximaal kansen krijgt om zich te ontwikkelen en zich thuis voelt”, benadrukt de directeur.

demoestuinvanmpideoase2.JPG (1)

Onvergetelijke belevenis voor kinderen en personeel

Minister Crevits en mevrouw Verdyck, voor de gelegenheid beiden mét rubberen laarzen, werden met veel enthousiasme rondgeleid door de leerlingen zelf. Het toont de kracht van MPI De Oase om kinderen te laten openbloeien tot sterke, verantwoordelijke, respectvolle, geëngageerde jongeren.

“Het is een plezier om te zien hoe hier ons pedagogisch project elke dag in de praktijk omgezet wordt, zegt Raymonda Verdyck. “Het hele team staat elk dag klaar om deze jonge mensen met alle zorg heel veel kansen te bieden. En dat in een fijne leeromgeving.”

“Voor onze kinderen was het een onvergetelijke dag. Dergelijk hoog bezoek is ook een fijne pluim voor alle collega’s die zich dag in, dag uit met hart en ziel inzetten voor de school”, besluit een tevreden directeur.

demoestuinvanmpideoase3.JPG

Meer info

Neem contact op met Waelkens Sofie – directeur GO! PMI De Oase 09 220 18 30

Over vzw Get Cultured

De vzw wil bijdragen aan het ontstaan van een cultuur waarin natuur zorg draagt voor verbondenheid met onszelf, elkaar en de wereld. Ze begeleiden hiertoe sociaal- ecologische stadslandbouwprojecten en organiseren uiteenlopende thematische vormingen en workshops.

Over MPI De Oase

Een buitengewone school vol waarden. Een oase, een plaats van herbronning, een plek waar een kind terug aansluiting kan vinden en geprikkeld worden om zich verder te ontwikkelen. Een school waar ouders bewust deel kunnen nemen aan de schoolloopbaan van hun kind. Een school met geëngageerd en betrokken personeel met een brede kijk op leerlingen type 1, 2, 3, 4, 8, 9 en BA.

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

'Samen leren samenleven' - ons PPGO!

Idara_groot.jpg
  • Het GO! heeft zijn pedagogisch project (PPGO!) aangepast aan de geest van de tijd. Aan die vernieuwingsoperatie hebben tal van onderwijsprofessionals uit de verschillende geledingen van het GO! meegewerkt.

  • Het PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren de basiswaarden van het GO! aan te leren die de bouwstenen vormen voor actief burgerschap. ‘Samen leren samenleven’ is dan ook de kernopdracht voor elke GO! professional.

  • De centrale administratieve en pedagogische diensten van het GO! ondersteunen scholen en instellingen onder meer met nascholing bij het in praktijk brengen van het PPGO!.

Lees meer over 'Samen leren samenleven' - ons PPGO!