donderdag 30 maart 2017

Het GO! neemt digitale vlucht vooruit

De toekomst is digitaal, ook voor scholen. Het GO! wil hierin een voortrekkersrol spelen en ruilt daarom vanaf 1 september 2017 in al zijn scholen de papieren schoolreglementen in voor vlot toegankelijke digitale exemplaren.

Je kent het fenomeen ongetwijfeld: tijdens de eerste week van het schooljaar komt zoon- of dochterlief met een dikke bundel papieren naar huis. Een schoolreglement dat ondertekend moet worden én nadien tussen een hoopje andere paperassen of in de papiermand verdwijnt. Wie later op het jaar het reglement nog eens wil bekijken, vindt het vaak niet terug of moet zich door lange, vaak moeilijke, teksten werken. Qua milieu- én gebruiksvriendelijkheid kan dat beter.

Vanaf 1 september 2017 maakt het GO! een grote ommekeer: alle GO! scholen schakelen, als eerste onderwijsverstrekker in Vlaanderen, over naar een 100 procent digitaal schoolreglement. 

Het digitaal schoolreglement zal via een link op de schoolwebsite te consulteren zijn. Wie op de link klikt, krijgt het beginscherm met 16 hoofdthema’s, zoals studieaanbod, schoolkosten, verzekering, afwezigheid en afspraken, te zien. De thema’s zijn duidelijk afgebakend en bevatten heldere informatie. Het enige papieren document dat overblijft, is het formulier dat ouders ondertekenen om in te stemmen met het schoolreglement en het pedagogisch project van het GO!, het zogenaamde PPGO!. De administratie wordt vereenvoudigd, terwijl het contact tussen ouders en school optimaal blijft. Ook in dit nieuwe systeem staat een goede communicatie nog steeds centraal.

“Deze nieuwe manier van werken is niet alleen veel milieuvriendelijker, maar verhoogt ook de duidelijkheid en toegankelijkheid voor ouders,” zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Zo zullen ze bijvoorbeeld via een handige zoekfunctie heel snel specifieke informatie kunnen terugvinden. Voor scholen zorgt dit digitaal schoolreglement dan weer voor een belangrijke stap in de planlastenverlaging.”

Volgend schooljaar worden de papieren en digitale versie nog samen aangeboden, vanaf 2018-2019 is het schoolreglement in principe alleen nog digitaal te raadplegen. Maar het spreekt voor zich dat ouders die niet online actief zijn nog steeds een papieren exemplaar kunnen verkrijgen.

 

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

Participatie

participatie
  • Via leerlingenparticipatie maakt het GO! van zijn leerlingen mondige, kritische en actieve burgers.

  • Het GO! wil in elk van zijn scholen een participatief klas- en schoolklimaat waar alle leerlingen inspraak hebben en waarbij het hele schoolteam is betrokken.

  • Leerlingen- en schoolraad zijn de formele participatieorganen waar leerlingen aan deelnemen.

  • De participatieorganen zijn een spiegel van de maatschappij; sociale mix moet gewaarborgd zijn.

Lees meer over Participatie