vrijdag 01 december 2017

Reactie GO!: modernisering SO en duaal leren

De Vlaamse Regering heeft de startdatum van de modernisering SO en het duaal leren op 1 september 2019 gebracht. Het GO! is tevreden dat de regering met de bezorgdheden rekening gehouden heeft en de start van beide decreten heeft verschoven. Wij gaan nu samen met de overheid en de andere onderwijsverstrekkers op een constructieve manier aan de slag om hier werk van te maken.

Blij met nieuwe startdatum

“We hebben het akkoord over de uitrol van een gemoderniseerd secundair onderwijs en duaal leren met spanning afgewacht”, zegt afgevaardigd bestuurder van het GO!, Raymonda Verdyck. “We zijn tevreden dat de Vlaamse Regering met onze bezorgdheden rekening gehouden heeft en de start van beide decreten op 1 september 2019 heeft gebracht. Wij gaan nu samen met de overheid en de andere onderwijsverstrekkers op een constructieve manier aan de slag om hier werk van te maken.”

Het GO! had deze latere ingangsdatum gevraagd om de modernisering kwaliteitsvol en inhoudelijk te kunnen realiseren. Er is immers nog veel werk aan de winkel: o.a. de invulling van de eindtermen en de vertaling ervan naar de leerplannen. Bovendien vraagt de hervorming een groot engagement van onze mensen. In die optiek zijn we blij dat de startdatum 1 september 2019 wordt om een gedegen voorbereiding en implementatie te garanderen.

 

 

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

Modernisering secundair onderwijs

future_shutterstock_1263922855.jpg
  • Het secundair onderwijs in Vlaanderen is dringend aan modernisering toe. Op allerlei vlakken laat die nood zich voelen. Het masterplan hervorming SO van de Vlaamse Overheid en de actualisering van de eindtermen vormt de uitgelezen kans om vandaag het onderwijs van de toekomst vorm te geven. Om de scholen te ondersteunen in deze transitie kan gerekend worden op de pedagogische begeleidingsdienst. Hou hiervoor zeker de GO! pro nieuwsbrief in de gaten. Op deze pagina maken we je wegwijs in de modernisering van het secundair onderwijs.

     

Lees meer over Modernisering secundair onderwijs