vrijdag 01 december 2017

Reactie GO!: modernisering SO en duaal leren

De Vlaamse Regering heeft de startdatum van de modernisering SO en het duaal leren op 1 september 2019 gebracht. Het GO! is tevreden dat de regering met de bezorgdheden rekening gehouden heeft en de start van beide decreten heeft verschoven. Wij gaan nu samen met de overheid en de andere onderwijsverstrekkers op een constructieve manier aan de slag om hier werk van te maken.

Blij met nieuwe startdatum

“We hebben het akkoord over de uitrol van een gemoderniseerd secundair onderwijs en duaal leren met spanning afgewacht”, zegt afgevaardigd bestuurder van het GO!, Raymonda Verdyck. “We zijn tevreden dat de Vlaamse Regering met onze bezorgdheden rekening gehouden heeft en de start van beide decreten op 1 september 2019 heeft gebracht. Wij gaan nu samen met de overheid en de andere onderwijsverstrekkers op een constructieve manier aan de slag om hier werk van te maken.”

Het GO! had deze latere ingangsdatum gevraagd om de modernisering kwaliteitsvol en inhoudelijk te kunnen realiseren. Er is immers nog veel werk aan de winkel: o.a. de invulling van de eindtermen en de vertaling ervan naar de leerplannen. Bovendien vraagt de hervorming een groot engagement van onze mensen. In die optiek zijn we blij dat de startdatum 1 september 2019 wordt om een gedegen voorbereiding en implementatie te garanderen.

 

 

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

Modernisering secundair onderwijs

blondkind.png
  • Het secundair onderwijs in Vlaanderen is dringend aan modernisering toe. Op allerlei vlakken laat die nood zich voelen.

  • De Vlaamse overheid zet al verschillende jaren in op de modernisering van het secundair onderwijs. Het GO! volgt de plannen van de overheid nauwgezet op, overlegt intern en met de Vlaamse overheid en neemt standpunten in.

  • De centrale administratieve en pedagogische diensten van het GO! ondersteunen scholen en instellingen met allerlei projecten bij het uitvoeren van bepaalde maatregelen uit het ‘Masterplan hervorming SO’ van de Vlaamse regering.

Lees meer over Modernisering secundair onderwijs