dinsdag 04 december 2018

Studiekeuze anno 2018: geen adviezen meer over lange benen

Zaterdag verscheen het artikel “De idiootste adviezen van PMS en CLB, ik moest stewardess worden omdat ik lange benen had” waarin een aantal studieadviezen van het PMS terecht werden aangekaart. De manier waarop het PMS de studieoriëntering aanpakte, is vandaag niet meer aan de orde. Dankzij voortschrijdend inzicht en wetenschappelijk onderzoek pakken CLB’s dit vandaag helemaal anders aan.

De beroepsoriëntering gaat ver terug tot in 1912 waar dit als gevolg van de industrialisering sterk utilitair-economisch benaderd werd. De decennia die hierop volgden, werden gekenmerkt door een stijgende vraag naar (gespecialiseerde) arbeidskrachten die samenging met arbeidsschaarste - een gevolg van twee ingrijpende oorlogen en slechte werkomstandigheden. Dit denken zet zich door tot diep in de jaren 1980. Het artikel van zaterdag illustreert de keerzijde van dit utilitair-economisch denken: jongeren werden op basis van fysieke, psychologische of achtergrondkenmerken georiënteerd naar een richting die economische winst oplevert, waarbij talenten en persoonlijke interesses of motivatie weinig betekenis hadden. Het individu ten dienste van de maatschappij als het ware.

Het contrast met vandaag kan niet groter zijn. Vandaag spreken we niet langer over afzonderlijke processen zoals studiekeuze of beroepsoriëntering, maar van onderwijsloopbaanbegeleiding. Levenslang leren is vandaag de norm. Ook na het leerplichtonderwijs zijn de verworven competenties uit het keuzeproces belangrijk. Van actieve burgers wordt een veranderingsbekwaamheid verwacht zodat zij flexibel kunnen antwoorden op de wijzigende noden van een maatschappij in beweging. Meer dan ooit vormt onderwijs dan ook de belangrijkste hefboom richting een sterke maatschappelijke positie. Een onderbouwd en emanciperend keuzeproces neemt daarbij een belangrijke functie in. Willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk burgers actief participeren aan de maatschappij, dan is het des te belangrijker dat zij daar alle kansen toe krijgen.

Scholen en CLB’s dagen jongeren uit om na te denken over hun keuzes gedurende hun hele schoolloopbaan. Vandaag staan emancipatorisch werken, kritische zin en zelfinzicht centraal. Daarmee komt de CLB-werking tegemoet aan de verwachtingen van de meerderheid van ouders en leerlingen of overtreft die verwachtingen zelfs, dat wordt bevestigd door audits. We maken onze jongeren keuzebekwaam om de eigen talenten en capaciteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Ook onze verslaggeving is erop gericht te oriënteren vanuit wat er wél lukt – niet vanuit beperkingen. Zelfinzicht in het eigen kunnen en het verruimen van de eigen horizon vormen rode draden doorheen het traject. Waarden die in het DNA van het GO! zitten.

 

Directeurs centra voor leerlingenbegeleiding GO!
Inge Van Trimpont, directeur permanente ondersteuningscel CLB-GO!
Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!

 

 

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

Onderwijsloopbaanbegeleiding

1 cursist - klas - schrijven -volwassenenonderwijs - leergierig - verticaal - EDM.jpg
  • Het doel van onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) is leerlingen te begeleiden in de uitbouw van hun onderwijsloopbaan en er mee voor te zorgen dat ze de competenties ontwikkelen om hun eigen loopbaan in handen te nemen.

  • Onderwijsloopbaanbegeleiding hoort thuis in de klas- en schoolwerking.

  • Een OLB-beleid met een talent- en competentiegerichte aanpak en aandacht voor contextuele factoren, geeft alle leerling en maximale gelijke kansen om gekwalificeerd uit te stromen.

Lees meer over Onderwijsloopbaanbegeleiding