woensdag 11 februari 2015
pluimvandedag01.jpg

Pluim van de dag*

Vandaag start de ‘week tegen pesten’ waarmee in scholen extra aandacht gaat naar deze hardnekkige problematiek. Om er echt greep op te krijgen is een gevarieerde en volgehouden aanpak nodig. Hoe ze dat doen in GO! basisschool De Drie Beertjes in Beernem?

Directeur Rik Vanbelle legt uit:

Oog hebben voor pesten

Slachtoffers van pesten hebben het in de school erg moeilijk. Verdriet, angst en eenzaamheid zijn voor hen terugkerende dagelijkse gevoelens. Soms wordt het voor hen onhoudbaar en worden ze ziek, depressief of nog erger. Als school voel je je verantwoordelijk en wil je daar iets aan doen. In De Drie Beertjes kiezen we ervoor de problematiek in de breedte aan te pakken en oog te hebben voor alle partijen die betrokken zijn bij het pesten. Niet alleen wie gepest wordt, ook wie pest en de meelopers verdienen onze aandacht.

Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Leerkrachten, leerlingen en ook hun ouders bepalen mee hoe een kind zich voelt op school. Daarom is een gezamenlijke aanpak zo belangrijk als je pesten wil aanpakken. Pesten los je niet op met een actieweek of een anti-pestcampagne alleen. En er is een blijvende alertheid nodig zodat de leerkrachten pesten snel doorhebben.

Plagen of pesten

Plagen onder kinderen wordt al snel als pesten bestempeld. Toch is het belangrijk het onderscheid te maken, want het ene moet wel kunnen, het andere niet.

plagen

 

pesten

is onschuldig en bevat humor

 

is bewust kwetsend en kleinerend

is tijdelijk

 

herhaalt zich en is van lange duur

is tussen gelijken

 

de pestkop haalt altijd de bovenhand

is te verdragen

 

is echt pijnlijk

is meestal 1 tegen 1

 

is meestal een groep tegen 1 slachtoffer

Ontwikkelen van empathie en sociale vaardigheden

We verhogen de betrokkenheid van de leerlingen met elkaar door (occasioneel) klasoverschrijdend te werken. Kinderen tonen zich in hun meervoudige intelligentie: creatieve werkvormen, sportieve prestaties en sociale vaardigheden worden kenbaar gemaakt aan anderen. Dat gebeurt o.m. via toneelspel, tentoonstellen van werkjes en dansjes. Deze kunnen getoond worden in de klas, op de gang, met foto’s en filmpjes op de website of de klasblog.

Heel belangrijk is hierbij dat we niet in de eerste plaats de resultaten beoordelen, maar wel de moeite die leerlingen doen om dingen te bereiken. We versterken het positieve gevoel van de uitdaging tegenover zichzelf, niet de competitie tegenover anderen. We werken aan specifieke sociale vaardigheden met de hele school op hetzelfde tijdstip in het jaar (maandtips).

We werken hierbij met typische figuurtjes die de sociale vaardigheden aanbrengen en specifieke attitudes bijbrengen. In de klassen wordt hier dan verder op ingegaan, op een ander niveau naargelang de leeftijd van de leerlingen. De specifieke vaardigheden worden geëvalueerd op een apart rapportje vanaf het eerste leerjaar. De vaardigheden worden gespecificeerd naargelang de inhoud van de lessen in de verschillende klassen.

Leren herkennen en afkeuren van pestgedrag

In deze sociale vaardigheidstraining werken we specifiek en gezamenlijk met heel de school rond het herkennen en verwerpen van pestgedrag. Elke klas heeft zijn eigen specifieke lessen hierrond.

Niet stigmatiseren

Wanneer we te maken krijgen met een geval van pesten dan werken we volgens de no-blamemethode. Die komt erop neer dat je niet focust op het bestraffen van wie pest maar wel op het doen inzien van het foute gedrag én op het weer opbouwen van het vertrouwen tussen wie pestte en wie gepest werd. Dat vraagt van ons weliswaar een zekere beheersing van je gevoelens maar wij geloven dat die aanpak uiteindelijk veel duurzamer werkt.

Pluim van de dag

Als kinderen zich goed voelen  in hun vel, dan daalt de kans dat ze beginnen pesten.  Tijdens ‘De week tegen pesten’ zetten we positief gedrag in de bloemetjes met ‘de pluim van de dag’.  Kinderen die die dag positief opvielen, worden beloond met ‘een pluim’.

(*) Het oordeel van de redactie? Een aanpak die een pauwenveer verdient.

Meer informatie via

Rik Vanbelle
directeur GO! basisschool De Drie Beertjes Beerne
050 78 81 87
bs.beernem@g-o.be
www.dedriebeertjes.be