Lessentabellen

Lessentabellen 

Eerste graad

In het eerste leerjaar A en in het eerste leerjaar B van de eerste graad van het secundair onderwijs onderscheidt men telkens basisvorming en een keuzegedeelte. In het tweede leerjaar A van de eerste graad van het secundair onderwijs onderscheidt men naast de basisvorming de basisopties (en soms nog een keuzegedeelte). In het beroepsvoorbereidend leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs onderscheidt men naast de basisvorming de beroepenvelden (en soms nog een keuzegedeelte).
Het keuze-/complementair gedeelte in de lessentabellen van de eerste graad A- en B-stroom betekent echt “vrije ruimte” voor de school. Om die andere invulling van het complementair gedeelte administratief in te schrijven, maakt de school gebruik van de benaming “seminaries”.

Tweede en derde graad

Voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs onderscheidt men in de studierichtingen naast de basisvorming en het specifiek gedeelte, het complementaire gedeelte. Voor de basisvorming zijn er vakgebonden eindtermen geformuleerd, voor het specifiek gedeelte van een opleiding worden specifieke eindtermen ontwikkeld. Het complementaire gedeelte in de lessentabellen van de tweede en de derde graad betekent echt “vrije ruimte” voor de school en kan met vakken worden ingevuld of onder de vorm van thematisch en projectmatig werken, begeleid zelfgestuurd leren…

U vindt hier de toelichting bij de lessentabellen schooljaar 2014-2015.

U vindt hier de lessentabellen schooljaar 2014-2015:

U vindt hier de nieuwe lessentabellen voor het schooljaar 2015-2016 samen met de bijbehorende toelichting:


GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel tel. 02 790 92 00 info@g-o.be Disclaimer Privacy