Pages - default


Aan de slag in het GO!

Een loopbaan starten in het onderwijs is niet altijd even eenvoudig. In het begin van je carrière zal je wellicht aangewezen zijn op een aantal interims. Vastbenoemd worden kan je immers sowieso pas na minstens drie schooljaren. 

De drie belangrijkste stappen in een onderwijsloopbaan zijn:

  • de tijdelijke aanstelling van bepaalde duur
  • de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)
  • de vaste benoeming.  

Een job in het GO! - zo ga je te werk.

1. Kandideer

Wie in aanmerking wil komen voor een tijdelijke aanstelling in een scholengroep moet zich eerst tussen 15 april en 15 juni (van het voorgaande schooljaar) kandidaat stellen. Dat doe je via de applicatie ‘Elektronisch Kandideren Tijdelijken’.

 

Vervolgens kan je een opdracht toegekend krijgen voor een deel van een schooljaar of voor een volledig schooljaar. Als je aangesteld bent voor bepaalde duur eindigt deze aanstelling ten laatste op 30 juni van het lopende schooljaar.
Als je kandideert op deze manier (vóór 15 juni) heb je voorrang bij aanstelling en kunnen directeurs die op zoek zijn naar een leerkracht je ook gemakkelijk vinden.

2. Solliciteer voor onze openstaande vacatures

Nadat je je kandidaat hebt gesteld ga je vervolgens op zoek naar openstaande vacatures of schrijf je de scholen aan waar je graag aan de slag wil. (Via 'Zoek een school' vind je onze scholen per niveau en op postnummer van de gemeente). In de databank ‘GO! vacatures’ vind je openstaande vacatures voor vervangingsopdrachten die niet of moeilijk ingevuld raken. Interessant voor wie meteen aan de slag wil.

Veel succes!

3. Werken in het Huis van het GO!

Vacatures bij de centrale diensten van het GO! vind je hier.

________________________________________________________

Werken als leerkracht secundair onderwijs in het GO!Werken als leerkracht basisonderwijs in het GO!

Werken in het CLB


GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel tel. 02 790 92 00 www.g-o.be