Verkiezing schoolraad 

Dit schooljaar vinden er verkiezingen plaats voor de schoolraad in het DKO en het VWO voor de mandaatperoode 1 april 2015 - eind maart 2017.

Participatie
Deze verkiezing is een belangrijke gebeurtenis in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap omdat participatie op alle niveaus een belangrijke pijler is. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders, meerderjarige cursisten, personeelsleden, directies en andere partners samen school maken.

Informatie
Op de website staat alle basisinformatie over de schoolraad, het kiesreglement, nuttige links, enz.

Schoolraad
Een schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt, waar het geld aan besteed wordt of welke uitstappen de leerlingen/cursisten maken. Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders, meerderjarige cursisten en vertegenwoordigers van de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

Timing
Tot uiterlijk 31 oktober  2014 kunnen ouders / meerderjarige cursisten en personeelsleden zich schriftelijk kandidaat stellen bij de school. Van 1 tot 12 december 2014 zijn er rechtstreekse verkiezingen. Personen uit de sociale, economische en culturele milieus dienen hun kandidatuur voor coöptatie uiterlijk op 1 februari 2015 in. Op 1 april 2015 start de nieuwe schoolraad.

Verantwoordelijke Sophie Van Cauwenberghe - verkiezingschoolraad@g-o.be - tel. 02 790 93 28 - laatste update 08.2014

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel tel. 02 790 92 00 info@g-o.be Disclaimer Privacy