Verkiezing schoolraad 

In het schooljaar 2012-2013 werden nieuwe schoolraden verkozen. Op 1 april 2013 traden ze in werking, maar daar ging een hele kiesprocedure aan vooraf. Personeelsleden, ouders, meerderjarige cursisten en vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus konden zich kandidaat stellen.

Participatie
Deze verkiezing is een belangrijke gebeurtenis in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap omdat participatie op alle niveaus een belangrijke pijler is. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders, meerderjarige cursisten, personeelsleden, directies en andere partners samen school maken.

Informatie
Op de website staat alle basisinformatie over de schoolraad, het kiesreglement, nuttige links, enz.

Schoolraad
Een schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt, waar het geld aan besteed wordt of welke uitstappen de leerlingen/cursisten maken. Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders, meerderjarige cursisten en vertegenwoordigers van de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

Timing
Tot uiterlijk 31 oktober  2012 konden ouders, meederjarige cursisten en personeelsleden zich schriftelijk kandidaat stellen bij de school. Van 1 tot 12 december 2012 waren er rechtstreekse verkiezingen. Personen uit de sociale, economische en culturele milieus dienden hun kandidatuur voor coöptatie uiterlijk op 1 februari 2013 in. Op 1 april 2013 startte de nieuwe schoolraad.

Verantwoordelijke Sophie Van Cauwenberghe - verkiezingschoolraad@g-o.be - tel. 02 790 93 28 - laatste update 08.2012

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel tel. 02 790 92 00 info@g-o.be Disclaimer Privacy