Verkiezing schoolraad 

De volgende mandaatperiode loopt vanaf 1 april 2017 tot eind maart 2021.

Participatie
Deze verkiezing is een belangrijke gebeurtenis in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap omdat participatie op alle niveaus een belangrijke pijler is. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders, meerderjarige cursisten, personeelsleden, directies en andere partners samen school maken.

Informatie
Op de website staat alle basisinformatie over de schoolraad, het kiesreglement, nuttige links, enz.

Schoolraad
Een schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt, waar het geld aan besteed wordt of welke uitstappen de leerlingen/cursisten maken. Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod. Personeelsleden, ouders of meerderjarige cursisten, leerlingen (SO en BuSO OV4) en vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus maken deel uit van de schoolraad.

Timing
Tot uiterlijk 31 oktober 2016 kunnen ouders / meerderjarige cursisten en personeelsleden zich schriftelijk kandidaat stellen bij de school. Van 1 tot 12 december 2016 zijn er rechtstreekse verkiezingen. Personen uit de sociale, economische en culturele milieus dienen hun kandidatuur voor coöptatie uiterlijk op 1 februari 2017 in. Op 1 april 2017 start de nieuwe schoolraad.

Verantwoordelijke Sophie Van Cauwenberghe - verkiezingschoolraad@g-o.be - tel. 02 790 93 28 - laatste update 05.2015

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel tel. 02 790 92 00 info@g-o.be Disclaimer Privacy