Wat doet de schoolraad? Wie zit erin? Wie wordt verkozen? 

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders of meerderjarige cursisten, leerlingen en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

Vanaf 1 september 2015 maken leerlingen deel uit van de schoolraad (verplicht in SO en BuSO OV4). De zetelende leerlingenraad kan deze leerlingen aanduiden en voorziet de procedure hiervoor in het huishoudelijk reglement van de leerlingenraad. Als de zetelende leerlingenraad geen leerlingen aanduidt of als er geen leerlingenraad is, dan worden de leerlingen in de schoolraad gekozen via verkiezingen.

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar, met uitzondering van het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs, waar de schoolraad voor een periode van twee jaar wordt verkozen.
Meerderjarige leerlingen en ontvoogde minderjarigen zijn stemgerechtigd, maar niet verkiesbaar.

Meer details vindt u in het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs in het hoofdstuk over de schoolraad, het kiesreglement voor de schoolraden van het GO! en het model van huishoudelijk reglement voor de schoolraden.

 

Verantwoordelijke Sophie Van Cauwenberghe - verkiezingschoolraad@g-o.be - tel. 02 790 93 28 - laatste update 05.2015

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel tel. 02 790 92 00 info@g-o.be Disclaimer Privacy