dinsdag 18 december 2018
GO (28 van 95)_kl.jpg

Voorwoord

Op 31 december 2018 komt er een einde aan het mandaat van de huidige leden van de Raad GO!. Vier jaar lang hebben deze bestuurders zich met veel inzet geëngageerd om het GO! strategisch te sturen in zijn maatschappelijke rol als verstrekker van officieel onderwijs. Een terugblik.

De Raad van het GO! is de centrale inrichtende macht van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en heeft de fundamentele opdracht de vrije schoolkeuze in Vlaanderen en Brussel te waarborgen. Hij is verantwoordelijk voor de Neutraliteitsverklaring en de Verklaring van Gehechtheid, het algemeen strategisch plan, de interne kwaliteitszorg, de leerplannen en het Pedagogisch Project van het GO!.

Op 31 december 2018 komt er een einde aan het mandaat van de huidige leden van de Raad GO!. Vier jaar lang hebben deze bestuurders zich met veel inzet geëngageerd om het GO! strategisch te sturen in zijn maatschappelijke rol als verstrekker van officieel onderwijs.

De verkiezingen voor de Raad GO! zijn intussen achter de rug en dus treedt op 1 januari 2019 de Raad in een nieuwe samenstelling aan. Het ideale moment om de balans op te maken van vier jaar bestuur.

In dit digitaal magazine blikken we terug op de belangrijkste verwezenlijkingen van de voorbije vier jaar.

 

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...