zaterdag 27 juni 2015
Marijn01horizontaal1000x800.jpg

Vorming – 'Differentiatie op de klasvloer'

"Met Beyoncé wordt het plots toch weer interessant"

Geen twee leerlingen zijn dezelfde. Elke klas is dan ook heel divers samengesteld. Hier als school en als leerkracht op inspelen, is een voortdurend aandachtspunt. ‘Differentiatie’ heet dat met een duur woord. Het goede nieuws is: elke leerkracht differentieert vandaag al, bewust of onbewust. Dikwijls ontbreekt echter een kader hiervoor. De nascholingsmodule ‘Differentiatie op de klasvloer’ reikt zo’n kader aan. Leerkrachten gaan er concreet aan de slag met eigen lesmateriaal. Nascholer Marijn Vandevelde vertelt er alles over.

Voor ze in september jl. nascholer differentiatie werd, stond Marijn Vandevelde zelf als leerkracht Nederlands-Engels voor de klas. Ze gaf onder meer drie jaar les in Aruba, waar ze ook stafmedewerker 'taal en diversiteit' was. Later werkte ze als expert 'taal en diversiteit' mee aan het Expertisenetwerk Lerarenopleidingen van de Associatie Universiteit Gent. Vanuit die brede ervaring ontwikkelde ze voor het GO! de module 'Differentiatie op de klasvloer'.

Marijn Vandevelde: "Differentiatie mag geen hol modewoord zijn, maar het is ook geen toverwoord dat alles meteen oplost. We hebben daarom een concreet traject opgezet om met leerkrachten aan het werk te gaan.Uit de praktijk blijkt dat leerkrachten al sterk inzetten op differentiatie. Alleen ontbreekt het hen aan een duidelijk kader hiervoor. Wij willen dat kader bieden, steunend op drie pijlers: het leerprofiel, de leerstatus en de interesses van de leerlingen."

De 3 pijlers

"Het leerprofiel gaat erover dat sommige leerlingen meer tijd nodig hebben om iets te verwerken dan andere. De ene leerling is bovendien sterk visueel ingesteld, terwijl de andere vooral leert door te lezen of door creatief bezig te zijn. Hoe meer we met die verschillende leerprofielen in klas rekening houden, hoe beter. Om in te spelen op de leerstatus, moeten we het leerniveau van elke leerling in kaart brengen: waar staat een bepaalde leerling vandaag en waar willen we naartoe. Rekening houden met de interesses van leerlingen, doen de leerkrachten vandaag al in hoge mate."

Groeiproces

"Tijdens de opleiding gaan we met de leerkrachten aan de slag met hun eigen lesmateriaal. Natuurlijk vergt differentiatie in het begin wat extra tijd en energie, maar al snel wordt het een automatisme. Het is voor elke leerkracht een groeiproces: het vergt tijd. Leerkrachten kunnen elkaar ook helpen en stimuleren door samen te werken. Het is aan de directie om hiervoor de nodige ruimte te scheppen."

"Er gebeuren al veel mooie dingen op het terrein. Zo ontmoette ik twee jonge leerkrachten van de afdeling Kapper van GO! BuSO Zonnebos, die sterk inzetten op tempodifferentiatie, niveaudifferentiatie en interesse. Als leerlingen hun neus ophalen voor een ‘permanent’ omdat dit te oubollig is, halen die leerkrachten er Béyonce bij en wordt het plots toch weer interessant. Het is een klein aandachtspunt, maar het maakt een groot verschil in de motivatie van de leerlingen. Zo creëren we maximale leerkansen voor jongeren."

differentiatieopdeklasvloerthumbnail.jpg

"Een tweesporenbeleid is nodig: differentiatie in de klas moet ondersteund worden vanuit het beleid van de school. Leerkrachten en directies zijn erbij betrokken. Binnenkort ontwikkelen we met het oog op het M-decreet ook een module rond differentiatie en inclusie."

3 tips

"Tip 1: begin klein, start met één les, evalueer en stuur bij. Tip 2: differentiëren is een groeiproces. Neem er je tijd voor en voor je het weet, wordt het een automatisme. Tip 3: sommige werkvormen passen beter bij een klas en bij jou als leerkracht dan andere. Probeer verschillende werkvormen uit: het is een ontdekkingstocht. De leerlingen zullen die variatie trouwens sterk op prijs stellen."

Praktisch

Het traject ‘Differentiatie op de klasvloer’ start in september in de verschillende provincies en verloopt op maat. Scholen/scholengroepen kunnen hun interesse kenbaar maken via de regioadviseurs of kunnen zich inschrijven via www.g-o.be/nascholing.

Visueel ingesteld (1).jpg

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...