vrijdag 09 februari 2018
magazineweesdestem_2.png

Memorandum 2019: Wees de stem, niet de echo

Onderwijs: dat maken de mensen die er elke dag mee bezig zijn. Zij weten het best waar de pijnpunten liggen en waar de kansen om te verbeteren. Maar de middelen en de wettelijke omkadering voor ons onderwijs worden bepaald door onze politici. Om hen over ons idee van wat er nodig is in te lichten, stellen we een dossier samen. En daaraan kan de hele school meewerken.

 

Het Memorandum: onze boodschap aan toekomstige politici…

In 2019 wordt iedere stemgerechtigde van dit land weer opgeroepen om volksvertegenwoordigers te kiezen voor het Europees, federaal en Vlaams Parlement.

Het is belangrijk om te weten welke plannen de kandidaat-vertegenwoordigers hebben voor het onderwijs in het algemeen en het GO! in het bijzonder. Maar even belangrijk is dat wij als onderwijsnet onze ideeën aan de toekomstige beleidsmakers kenbaar maken. Het GO! doet dat via een MEMORANDUM: een document waarin we onze wensen voor, onze verwachtingen van en onze visie op het onderwijs van de komende jaren duidelijk maken. Dit memorandum wordt opgemaakt op initiatief en onder de eindverantwoordelijkheid van de Raad van het GO!.

… via een participatief traject met alle belanghebbenden uit het GO!

Net als bij de vorige editie willen wij dit memorandum 2019 tot stand laten komen via een participatief traject samen met alle onderwijsdeelnemers in alle scholen en instellingen van ons net:

Dat zijn dus alle GO! professionals (leerkrachten, (adjunct) directeurs, medewerkers in het Huis van het GO!, CLB-medewerkers, leden van de Raad GO!, leden van de raden van bestuur, enz.)
Dat zijn ook de leerlingen met wie een traject wordt opgezet via de leerlingenraden (ook de cursisten volgen een traject op maat).

En dat zijn ook de ouders die hierin betrokken zullen worden in samenwerking met GO! ouders.
Met het idee van actief burgerschap in gedachten willen we zo veel mogelijk stemmen aan het woord laten om het memorandum vorm te geven, met aandacht voor zowel de uitdagingen voor het onderwijs in de toekomst als voor de noden en verwachtingen van allen die erbij betrokken zijn. Het GO! wil hiermee ook de ambitie waarmaken om het toekomstige onderwijsbeleid te voeden vanuit een zo breed mogelijke basis.

We zijn het traject gestart met een onlinebevraging om de prioritaire thema's af te bakenen. Deze fase is intussen al achter de rug. Meer dan 10.000 hebben hun stem laten horen, hun input wordt nu verwerkt. Maar jouw inspraak stopt niet bij het invullen van deze onlinebevraging.

De ideeën die we via deze bevraging ontvangen hebben, werken we samen met jullie verder uit tijdens vijf regionale GO! pop-upsessies.

Laat jouw stem dus nog krachtiger horen en doe mee! 

  • GO! pop-up Limburg: 13 maart @ GO! Campus Mercurius Lommel
  • GO! pop-up West-Vlaanderen: 15 maart @ GO! technisch atheneum Diksmuide
  • GO! pop-up Oost-Vlaanderen: 19 maart @ GO! lyceum Gent
  • GO! pop-up Vlaams-Brabant & Brussel: 20 maart @ Huis van het GO! Brussel
  • GO! pop-up Antwerpen: 26 maart @ GO! atheneum Antwerpen

Op elke GO! pop-up ontvangen we 100 à 120 deelnemers. Onder deskundige leiding van tafelbegeleiders buigen we ons over de 10 kernthema's die er in de onlineresultaten bovenuit staken.

Onthaal vanaf 17.00 uur. We starten om 17.30 uur met  tafelgesprekken rond de 10 kernthema's die jullie centraal hebben gezet in de onlinebevraging.

De plaatsen zijn beperkt, dus aarzel niet en schrijf je in!

Voor deze GO! pop-upsessies zijn we nog op zoek naar tafelbegeleiders.

Interesse? Meer info vind je hier.

 

Dit initiatief kadert binnen het GO! strategisch plan (de bestuurlijke organisatie van het GO! is efficiënt, performant en wendbaar).

 

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...