vrijdag 16 januari 2015
6 kinderen - klas - lachen - lager onderwijs - diversiteit - horizontaal.jpg

Aanpak radicalisering: onderwijs heeft belangrijke rol

"Nu meer dan ooit moet onderwijs ertoe bijdragen om jonge mensen begrip voor elkaar en elkaars overtuiging bij te brengen," zegt Raymonda Verdyck n.a.v. de hoorzitting maandag over de rol van het onderwijs in de preventie en detectie van radicalisering.

Tijdens de tweede hoorzitting van de commissie voor de bestrijding van gewelddadig radicalisme werd de rol van het onderwijs besproken. Het GO! bracht zijn aanpak vanuit twee zeer verschillende getuigenissen uit Antwerpen en Vilvoorde. "Ons pedagogisch project is altijd het uitgangspunt," zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! "Dat vertrekt vanuit de gelijkwaardigheid tussen mensen en hun levensbeschouwingen, we erkennen de aanwezige diversiteit en willen die actief beleven."

Het is de opdracht van elke school om de ontwikkeling van alle leerlingen maximaal te stimuleren. Elke leerling heeft talenten, het is de taak van het onderwijs om jongeren die talenten te laten ontdekken en verder te ontwikkelen. Een goede schoolloopbaanbegeleiding is daarbij essentieel. "Ook als het even wat minder gaat lossen we een leerling niet zomaar maar zetten we in op herstelgericht werken vanuit een gedragenheid in team over de grenzen van vakken heen," zegt Verdyck.

Raymondaspeecht01plat.jpg
quote

De school is de ideale, veilige plek om de juiste vaardigheden te ontwikkelen om deze in de maatschappij te kunnen inzetten.

— Raymonda Verdyck

Het GO! is ervan overtuigd dat een goede wederzijdse kennis en een goed begrip van de verschillende levensbeschouwingen bijdraagt tot de ontplooiing van jongeren en hen voorbereidt om hun plek te vinden in de samenleving. Dat is volgens het GO! enkel mogelijk in een omgeving waarin jongeren van verschillende  achtergronden samen in dialoog gaan zonder hierbij te vertrekken vanuit één bepaalde godsdienst of levensbeschouwing.

"We leven in een superdiverse maatschappij van mensen met verschillende overtuigingen. Het is belangrijk dat jonge mensen in dialoog leren gaan met iemand die een andere overtuiging heeft, dat zij respect opbrengen voor die overtuiging," zegt Verdyck.

Daar moeten volgens het GO! ook andere actoren hun verantwoordelijkheid nemen. "Jongeren gaan immers niet enkel naar school, maar ook naar de jeugdbeweging, de kerk of de moskee," zegt Verdyck.