woensdag 26 juni 2019
uitreiking_vormingsattesten_rh.JPG

Een kus van de juf en een bank vooruit *

Op 12 juni werd er gevierd dat het team van directeurs, adjunct-directeurs, internaatbeheerders, hoofdopvoeders, technisch adviseurs, technisch adviseurs coördinatoren en pedagogisch adviseurs alweer werd versterkt met 146 nieuwe enthousiaste professionals. Die dag werden de vormingsattesten van de opleidingen voor selectie- en bevorderingsambten uitgereikt.

Het traject dat voor velen startte in een talentenwerf en dat resulteert in één van die begeerde vormingsattesten, is voor elk van hen bijzonder intens geweest.

Op zulke momenten komt het werk van veel collega’s samen en daar mag het GO! best trots op zijn. Iedereen die hierbij op één of andere manier betrokken is, zeggen we een welgemeende Dank je wel! Alle laureaten wensen we ook via deze weg Veel succes! met de ambitieuze plannen waarmee ze hun nieuwe weg willen bewandelen.

Wie er niet bij kon zijn, laten we even proeven van de sfeer met enkele foto’s.