dinsdag 05 november 2019
pootjetaalbaden_rh.jpg

Het taalbad van juf Els

De nieuwe minister van Onderwijs denkt aan een taaltest in de 3e kleuterklas en een taalbad ter remediëring. Vrt NWS vroeg enkele experten om een reactie en ging ook langs in de derde kleuterklas van juf Els in GO! basisschool atheneum Aalst.

hettaalbadvanjufEls.JPG


“Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil het probleem van taalachterstand bij sommige kleuters aanpakken. Een screening in de derde kleuterklas moet een eventuele achterstand detecteren, een taalbad moet het probleem daarna verhelpen,” is te lezen op vrt NWS. De redactie peilde bij enkele onderwijsexperten naar wat zij van dat idee vinden. 

In het artikel op vrt NWS van maandag 4 november 2019 zit ook een korte reportage over de taalbeoordeling bij juf Els in GO! basisschool atheneum Aalst uit "Het Journaal".

Ook in De Ochtend van maandag 4 november 2019 heeft de minister het over een taaltest in de kleuterklas en, waar nodig, een taalbadklas of taalbadjaar als remediëring.

Hoe staat het GO! hier tegenover?

Een goede kennis van het Nederlands zeer belangrijk, niet in het minst met het oog op gelijke onderwijskansen. Wij zien dit op een inclusieve manier: voor ons is het hele klasgebeuren een taalbad en via differentiatie kunnen leerlingen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. De verlaging van de leerplicht van 6 naar 5 jaar is een grote stap om het Nederlands van de kinderen te verbeteren. Wij zijn voorstander van een verdere verlaging op termijn naar leerplicht vanaf 3 jaar. Als kinderen regelmatig naar school gaan, is een taalbad niet nodig.

Als er een taaltoets wordt aangereikt om te meten hoe ver kinderen staan om op die manier adequaat te kunnen inspelen op de behoeften van elk kind, kan dat zinvol zijn.