woensdag 18 maart 2020
ipadsinIepervoorzorgenonderseuning_rh_2_rh.jpg

iPad-school in Ieper zet zorg en maximale ondersteuning op de eerste plaats

In tijden van corona geeft GO! middenschool Ieper het beste van zichzelf. Alternatieve lesmethodes worden aangeboden en de school neemt haar verantwoordelijkheid.

De school neemt voorzorgen door zelf in lockdown te gaan tussen 8u30 en 16u00. Wie in de opvang verblijft, krijgt ondersteuning van een leerkracht. Naast de begeleiding bij taken, zorgt die uiteraard ook voor voldoende ontspanning en frisse lucht. Externe bezoekers zijn niet welkom.

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. De school biedt ook ondersteuning aan ouders die werken in de zorgsector. De opvang is voor hen flexibel, zodat zij hun focus kunnen leggen op het bestrijden van de crisis of om er te zijn voor de zwakkeren in onze maatschappij.

Het verwerken van de leerstof gaat gewoon door. De leerkrachten bieden via digitale media taken aan. Leerlingen krijgen de nodige informatie, een stappenplan en zelfs een uitlegfilmpje. Ook differentiëren is geen probleem: Leerlingen met extra wensen krijgen remediëring of een uitdagender programma aangeboden. Naast inspanning is ook ontspanning belangrijk: De leraren lichamelijke opvoeding zetten de jongeren aan tot sport- en gezondheidschallenges. De school biedt 36 iPads aan wanneer leerlingen thuis niet over een pc of laptop beschikken.

Het opvolgen van de taken gebeurt dagelijks via Smartschool. De klastitularis belt iedere leerling persoonlijk op, om uitleg te geven. Zorgleerkrachten beller vaker, als een leerling extra begeleiding nodig heeft. Het verlaagt de drempel, omdat mondeling iets uitleggen soms vlotter gaat dan via de digitale weg. Iedereen meekrijgen is de boodschap.

Met die maatregelen neemt de school haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op en stelt ze zich wendbaar op in denken en doen. Het leren gebeurt over de klasgrenzen heen. Het creëert een leergemeenschap op ieders maat, niet gebonden aan plaats of tijd. Al deze maatregelen bieden ondersteuning in woelige tijden en zorgen voor de nodige structuur bij de leerlingen.