maandag 07 november 2016
olb-tweedaagse_aangepast.jpg

Kansen creëren voor elke leerling in het GO!

15 scholen en hun CLB’s werken samen aan het toekomstig studieaanbod SO, getrapte studiekeuze en onderwijsloopbaanbegeleiding

Vijftien schoolteams en hun respectievelijke CLB’s zijn op 13 en 14 oktober van start gegaan met een intensief traject rond onderwijsloopbaanbegeleiding. Onder begeleiding van de pedagogische begeleiders van het GO! zullen zij een jaar lang werken aan hun beleid rond onderwijsloopbaanbegeleiding.

Samen sterk. Dat zou het motto kunnen zijn van de scholen die aan dit project deelnemen. Want allemaal – in totaal gaat het over zo’n 60-tal individuele deelnemers – hebben ze zich geëngageerd om dit jaar in co-creatie rond onderwijsloopbaanbegeleiding te werken. In een tweedaagse werd de aftrap van deze boeiende expeditie gegeven. Gestart werd met een nulmeting per school aan de hand van een scan. Er werd gekeken naar de groeimogelijkheden op de verschillende betrokken pijlers: visie en draagvlak, oriëntatie en begeleiding, organisatie en samenwerking. Het proces van co-creatie leverde alvast veel dynamiek, inhoudelijke diepgang, scherpe reflecties en grote bereidheid om te leren van elkaar.

De aangereikte informatiebronnen en tools laten vlug succeservaringen toe. De deelnemers verdiepten zich in Onderwijskiezer en de plaats van Columbus. Ook maakten ze kennis met de loopbaancompetenties, het dynamisch keuzeontwikkelingsmodel en stonden ze stil bij de rollen en taken van zowel de school als het CLB. Er vonden pittige discussies plaats over de inplanting van het toekomstig studieaanbod SO en de wijze waarop dit de uitbouw van gepaste onderwijsloopbanen voor onze leerlingen zou kunnen bevorderen.

Wordt zeker en vast vervolgd.
 

Benieuwd naar wat er het komende schooljaar nog op de planning staat?

  • Een intensieve en individuele begeleiding van de school in partnerschap met het CLB. Samen gaan ze op zoek naar de rol- en taakverdeling binnen het concept van het zorgcontinuüm
  • Een posterbeurs op 21 november in het Huis van het GO!
  • Een nascholing rond loopbaangesprekken na de paasvakantie
  • Opzetten van een lerend netwerk
  • De verdere uitbouw van de virtuele ruimte OLB op Smartschool
  • Nieuw materiaal voor leerlingen en leerkrachten in de 2e graad SO