woensdag 01 juli 2020
Caputsteenexpo Rh3

Kunst uit Caputsteen

Door de coronacrisis moest de jaarlijkse kunsttentoonstelling van GO! Busleyden Atheneum campus Caputsteen worden geannuleerd. De leerlingen en leerkrachten bleven niet bij de pakken neerzitten en stellen hun kunstwerken nu via een eigen website tentoon.

 

Het coronavirus verstoorde voor de kunstleerlingen en -leerkrachten hun plannen om artistiek werk tentoon te stellen. De laatstejaarsleerlingen van de studierichtingen Toegepaste Beeldende Kunst en Architecturale en Binnenhuiskunst dienden hun geïntegreerde proef te verdedigen en tentoon te stellen zonder groot publiek. De teleurstelling was groot omdat het eindresultaat van hun artistiek en creatief werk, waar ze een jaar lang naar toegewerkt hadden, niet zou tentoongesteld worden.

“Dit wilden we als kunstleerkrachten niet zomaar laten gebeuren. We sloegen, figuurlijk uiteraard, de handen in elkaar om via een digitaal alternatief alsnog het werk van de leerlingen aan een groot publiek te tonen”, zegt Joke Doms, leerkracht Beeldende Kunst. "De werken van de leerlingen werden gefotografeerd, foto’s van gepaste achtergronden voorzien, portretten van de leerlingen werden getekend, de website werd zowel conceptueel als technisch opgebouwd … en het resultaat mag gezien worden."

“Vol trots stelt de kunstafdeling van het GO! Busleyden Atheneum campus Caputsteen de nieuwe website ‘Caputsteen Kunst’ voor”, zegt Lore Jacobs, leerkracht Waarnemingstekenen. “Onze kunstafdeling is in volle reorganisatie”, vertelt Petra De Kempeneer, leerkracht Bouw, Architectuurtekenen en Binnenhuiskunst. “De voorbije weken verhuisden we de derde graad kso naar een nieuwe locatie, waardoor we onze kunstlokalen centraliseren en onze werking nog functioneler kunnen uitwerken.”

“De digitale tentoonstellingsruimte van BA Caputsteen past verder ook in het digitaliseringsbeleid van het freinetmethodeonderwijs, dat op BA Caputsteen wordt aangeboden. Volgend schooljaar starten we in het eerste leerjaar van elke graad met laptops zowel in de klas als thuis. De coronaproblematiek heeft immers de nood aan digitalisering pijnlijk zichtbaar gemaakt waardoor de plannen versneld worden doorgevoerd vanaf 1 september volgend schooljaar”, zegt Katie Steemans, directeur van het Busleyden Atheneum, campus Caputsteen. “We ambiëren hierbij een gezonde afwisseling tussen online werken en de sociale interactie in de klas, uiteraard binnen de veiligheidsmaatregelen, die vanuit de Nationale Veiligheidsraad worden opgelegd”, besluit Katie Steemans.