donderdag 31 maart 2016
columbus.jpg

Minister Crevits lanceert Columbus en stuurt 8000 leerlingen op ontdekking

Columbus is de naam van de nieuwe oriëntatieproef in het secundair onderwijs. Columbus wordt het verplichte maar niet-bindende exploratie-instrument ter versterking van het studiekeuzeproces naar het hoger onderwijs.

Zaterdag 19 maart 2016

In de eerste fase gaan 8000 laatstejaars vanaf 2 mei 2016 op ontdekking, Een 100-tal Nederlandstalige scholen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een uitnodiging om te participeren aan de ontwikkeling van Columbus en hun ervaringen met de onderzoekers te delen.

Om de studiekeuze van jongeren te versterken plant Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de stapsgewijze invoering van een verplichte niet-bindende oriëntatieproef. De proef past binnen een volledig traject om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun studiekeuze naar het hoger onderwijs.

De proef heeft nu ook een naam. Er is voor Columbus gekozen. Columbus staat model voor de echte ontdekkingsreiziger. Hij ontdekte een nieuwe wereld en bracht die letterlijk in kaart. Zo kwam hij op plaatsen waar hij het bestaan zelfs niet van vermoedde. En er is natuurlijk ook het ‘ei van Columbus’.

Minister Crevits nodigt een 100-tal scholen uit om aan de eerste versie deel te nemen en zo mee te werken aan de ontwikkeling van het instrument en ook hun ervaring te delen. Voor deze eerste steekproef mikken de onderzoekers op 8.000 leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs. In samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming maakten de onderzoekers op basis van een aantal wetenschappelijke criteria een selectie van scholen waar de proefdraai wordt afgenomen. Door nu al een groep laatstejaars het instrument voor te leggen, kan er volgend jaar al verder onderzoek gebeuren op basis van hun keuzes en de eerste resultaten in het hoger onderwijs. Het is belangrijk dat het instrument zorgvuldig ontwikkeld en gevalideerd wordt. De komende jaren zullen alle scholen de kans krijgen om met het instrument aan de slag te gaan en het te integreren in hun schooleigen traject rond studiekeuzebegeleiding.

Minister Crevits werkt nauw samen met de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) om de testversie te ontwikkelen. Dit gebeurt in overleg met het SOHO-platform van de Vlaamse Onderwijsraad. Dat platform slaat een brug tussen het secundair- en het hoger onderwijs.

Het instrument zal inhoudelijk de volgende componenten omvatten:

  • keuzetaken binnen het studiekeuzeproces
  • studievaardigheden
  • affectieve factoren (interesse, motivatie, zelfeffectiviteit)
  • cognitieve factoren (taal, wiskunde, redeneervermogen)

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De studiekeuze is één van de belangrijkste beslissingen die jongeren in hun leven nemen. Met Columbus helpen we jongeren bij die keuze. Ze gaan op verkenning, zetten misschien een stap in het onbekende, verbreden hun horizon en ontdekken een nieuwe wereld. De niet-bindende oriëntatieproef is één onderdeel van een heel traject. Om het instrument kwalitatief uit te bouwen, starten de onderzoekers met een steekproef bij ongeveer 8.000 leerlingen uit het laatste jaar van het secundair onderwijs. De resultaten en de feedback van deze steekproef van de scholen zullen de basis vormen om in de toekomst Columbus in het hele secundair onderwijs te water te laten.”

Meer informatie over het project is beschikbaar op de website www.onderwijskiezer.be/columbus.

GO! scholen met vragen hierover kunnen ook terecht bij:

Ingrid Van Oost
02 790 93 40
0495 41 72 81
Ingrid.van.oost@g-o.be