maandag 22 maart 2021
Nieuwe Vleugels Voor GO! Technisch Atheneum Brugge 02

Nieuwe vleugel geeft GO! technisch atheneum Brugge meer wendbaarheid

Vorige week kon het GO! technisch atheneum Brugge uitpakken met de opening van enkele hypermoderne praktijkruimtes. Het wat oudere hoofdgebouw van de school heeft er een frisse gloednieuwe wetenschapsvleugel bij, een gemoderniseerde keuken én een omgebouwde garage. Weer een stap dichter bij een wendbare organisatie die fit is voor het onderwijs van de toekomst.

Stap voor stap en slim vernieuwen

Het GO! technisch atheneum Brugge streeft ernaar om sterk en innovatief onderwijs aan te bieden aan al zijn 1722 leerlingen. Daarom wordt er verbouwd en vernieuwd op de campus. Vorig jaar werd de praktijkruimte “Haarzorg” onder handen genomen, dit jaar is het de beurt aan de wetenschapslokalen, de keukenblokken en de garage. Vooral die laatste was erg aan modernisering toe, bekent Lien Hautekeete, directeur van de school. “Acht putten zijn weggewerkt en vervangen door de nieuwste hefbruggen. Er is nu de mogelijkheid om klanten te ontvangen en beter te bedienen én we bereiden ons voor om de overstap te maken naar elektrische wagens. Kortom, met de nieuwste materialen kunnen onze leerlingen hun praktijkgerichte skills nog verbeteren.” De school creëert op die manier een realistische werkomgeving en biedt leerrijke stages aan waardoor zij geschoolde mecaniciens afleveren op de arbeidsmarkt.

Nieuwe Vleugels Voor GO! Technisch Atheneum Brugge 01

Wetenschap beleven

Verder zijn vier wetenschapslokalen onder handen genomen. Deze staan in verbinding met de gang, die ook gebruikt wordt als wetenschapsruimte en dient voor opzoekwerk. Daarnaast is het ook een plaats waar leerlingen 3D-tekeningen kunnen ontwerpen. Zo wordt er een wetenschapsvleugel gecreëerd waarin de aso-leerlingen klaargestoomd worden om verder te studeren. “Het is een ruimte waar er echt gedifferentieerd kan worden. De leerlingen beschikken ook over de nieuwste microscopen en andere belangrijke materialen. Door de vernieuwde aanpak beleven onze leerlingen beter de essentie van de wetenschappen”, aldus directeur Hautekeete. De wetenschapsvleugel werd samen met GO! atheneum Brugge ontworpen. De scholengroep !mpact heeft de coördinatie op zich genomen en voor de budgetten gezorgd.

Nieuwe Vleugels Voor GO! Technisch Atheneum Brugge 04

Glutenvrij koken, desnoods in quarantaine

Voor de leerlingen van de opleiding “Voeding-verzorging” werd de keuken onder handen genomen. Leerlingen hebben zo de mogelijkheid om met de nieuwste technieken en volgens de nieuwste inzichten te koken. Ze worden hier klaargestoomd om straks op de werkvloer voor zorgvragers te koken en krijgen inzichten in suikervrije, glutenvrije en zoutarme gerechten. “In de keuken staat een groot scherm. We hadden vorige week een leerlinge die in quarantaine moest. Via projectie kon zij samen met de medestudenten de les volgen en thuis meekoken. De modernste technieken zorgen ervoor dat die leerling niets moest missen”, aldus de directeur.

Het GO! zet sterk in op innovatie en deze school is hiervan een mooi voorbeeld. Door verschillende vernieuwingen door te voeren, vinden zij dat ze zelfs een streepje voor hebben op de andere scholen. De school is opgebouwd uit vijf pijlers (Art&Design, Business, Engineering, People en Sports) en de intentie is om elke pijler onder handen te nemen. “We willen ook de atletiekpiste ombouwen. Het plan daarvoor is al ingediend bij de scholengroep. We zijn niet enkel mee met de modernisering, we lopen zelfs wat voorop”, zegt directeur Hautekeete.

quote icoon

In de keuken staat een groot scherm. We hadden vorige week een leerling die in quarantaine moest. Via projectie kon zij samen met haar klasgenoten de les volgen en thuis meekoken. De modernste technieken zorgen er dus voor dat die leerling niets moest missen.

— Lien Hautekeete, directeur GO! technisch atheneum Brugge

Vorm en inhoud hand in hand

Je infrastructuur op punt houden of vernieuwen is noodzakelijk, maar ook het pedagogische aspect mag niet verwaarloosd worden. Daarom kiest de school ervoor om ook wat dit betreft een versnelling hoger te schakelen. Zo zijn bijvoorbeeld de cursussen in de afdeling Engineering voortaan digitaal, terwijl de leerlingen toch met hun individuele vragen over de leerstof direct een beroep kunnen doen op hun leerkracht. Ze hebben zo als het ware een persoonlijke coach. Ook de theoretische oefeningen en de opvolging ervan, gebeuren via de digitale weg. “In elk van onze vernieuwde projecten is infrastructuur met het pedagogische aspect verweven, daar wilden we echt op inzetten. We willen met andere woorden voor elke leerling de perfecte basis meegeven, zij het nu een leerling die kiest voor een opleiding die na het middelbaar rechtstreeks leidt naar de arbeidsmarkt, zij het een leerling die wil verder studeren”, aldus directeur Hautekeete.

Bij de re- en innovatie houdt de school natuurlijk ook rekening met alle eindtermen die op vlak van modernisering naar voren komen. Dat doen ze bijvoorbeeld met de inrichting van een business concept classroom. De ruimte bootst een reële kantooromgeving na, waarmee de school inzet op een uitnodigende leer- en leefomgeving. Er worden zes zones gecreëerd die aansluiten bij zes aspecten van de opleiding: onderzoek, creatie, presentatie, samenwerken, interactie en ontwikkeling. Zo’n concept classroom zorgt ervoor dat leerkrachten en leerlingen zich meer betrokken weten in het leerproces en dat leerlingen zich veel nauwer verbonden voelen met wat ze moeten kennen en kunnen. Zo leren biedt veel meer garanties dat de leerlingen straks écht klaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Nieuwe Vleugels Voor GO! Technisch Atheneum Brugge 03

Happy feet, ho ho I love it

Directeur Hautekeete is heel tevreden met de vernieuwingen. Niet in het minst omdat die ook een sterke impact hebben op de leerlingen. “Het is bijzonder fijn om te zien hoe onze leerlingen de modernisering ter harte nemen. Ze zijn erg trots op de school, net als ik. De leerlingen “Houtbouw en schilderen” bezig zien de gangen van de wetenschapsvleugel helpen omtoveren was heerlijk. En momenteel werken ze ook mee aan onze business concept classroom. Dat maakt me enorm fier.”

En of dat deugd doet. Want al kan zo’n gloednieuw gebouw een school vleugels geven, het gaat er hem natuurlijk nog altijd in de eerste plaats om dat je leerlingen uiteindelijk goed en wel leren uitvliegen. En zo te horen, lijkt dat aardig te gaan lukken.