dinsdag 24 september 2019

209.992: recordaantal leerlingen kiest voor GO! onderwijs

Brussel, 24 september 2019 – 209.992 leerlingen telt het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap dit jaar in september. Dat blijkt uit de spoedtelling die het Agentschap voor Onderwijsdiensten jaarlijks organiseert. Daarmee realiseert het GO! een groei van 2,15 procent. De toename is groter dan het geboortecijfer, dat betekent dat meer ouders bewust kiezen voor het GO!.

leerlingencijfers_2019_rh2.jpg

GO! groeit voor twintigste jaar op rij maar moet opnieuw leerlingen weigeren

“Deze groei bevestigt dat ouders vertrouwen stellen in het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap”, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Het is fantastisch dat we bijna 210.000 leerlingen kwaliteitsvol en bijdetijds onderwijs kunnen bieden en met hen kunnen werken aan gedeelde waarden en actief burgerschap.”

Geen plaats voor 5.000 leerlingen

Maar ook dit jaar moet het GO! ruim 5.000 leerlingen weigeren wegens plaatstekort. “We rekenen erop dat de Vlaamse overheid haar gemeenschapsonderwijs waardeert en de komende legislatuur bijkomende middelen voorziet om de capaciteit te verhogen”, aldus Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Zodat het GO! alle leerlingen die kiezen voor neutraal onderwijs en voor het pedagogisch project waar samen leren en samen leren samenleven vooropstaat, een plaats kan geven en zo de grondwettelijke plicht tot vrije keuze kan waarmaken.” Ook de voorbije jaren moest het GO! telkens zo’n 5.000 leerlingen weigeren omdat er niet voldoende plaatsen waren.

GO! vraagt herziening dotatie voor infrastructuur

Scholen krijgen een basisdotatie voor infrastructuur die gebaseerd is op het aantal leerlingen. In theorie tenminste, want de berekening werd al twintig jaar niet aangepast. Het GO! groeide in die periode van 163.295 naar 209.992 leerlingen. “Dat betekent dat het GO! voor een leerling op vijf geen infrastructuurmiddelen krijgt”, voegt Verdyck toe. Los van de groei, hamert het GO! erop dat de dotatie lang niet volstaat om de noden te dekken. “De gebouwen van het GO! behoren onrechtstreeks aan de Vlaamse Gemeenschap. We kijken dus naar de Vlaamse regering om dit patrimonium in goede staat te houden.”

De cijfers

De verdeling per onderwijsniveau en de evolutie ten opzichte van de voorbije schooljaren ziet er als volgt uit:

cijfers_def.JPG
stem def.JPG
duaal leren def.JPG
okan def.JPG

In de 1.500 onderwijsinstellingen en vestigingsplaatsen van het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zijn we allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en ambities. Met 39.000 medewerkers biedt het GO! aan meer dan 340.000 leerlingen en cursisten kwaliteitsvol onderwijs. Iedereen krijgt gelijke kansen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Samen leren samenleven en actieve burgers vormen is onze missie.

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

'Samen leren samenleven' - ons PPGO!

Idara_groot.jpg
  • Het GO! heeft zijn pedagogisch project (PPGO!) aangepast aan de geest van de tijd. Aan die vernieuwingsoperatie hebben tal van onderwijsprofessionals uit de verschillende geledingen van het GO! meegewerkt.

  • Het PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren de basiswaarden van het GO! aan te leren die de bouwstenen vormen voor actief burgerschap. ‘Samen leren samenleven’ is dan ook de kernopdracht voor elke GO! professional.

  • De centrale administratieve en pedagogische diensten van het GO! ondersteunen scholen en instellingen onder meer met nascholing bij het in praktijk brengen van het PPGO!.

Lees meer over 'Samen leren samenleven' - ons PPGO!