woensdag 12 juni 2019

GO! lanceert digitale tool voor leerplannen

Brussel, 12 juni 2019 – Het GO! grijpt de modernisering van het secundair onderwijs aan om de leerplannen in een digitale toepassing ter beschikking te stellen: de GO! Navigator. Voor scholen is het een handig middel om hun onderwijs te organiseren. Leerkrachten vinden er veel meer dan enkel onderwijsdoelen: pedagogisch en didactisch advies, visieteksten, tips voor differentiatie en evaluatie worden in één oogopslag raadpleegbaar.

navigator.JPG

In het licht van de modernisering van het secundair onderwijs en de nieuwe eindtermen voor de eerste graad secundair onderwijs, ligt er meer nadruk op de autonomie van scholen en zullen leraren meer afspraken moeten maken met elkaar. Precies om dit te ondersteunen ontwikkelde de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! een digitale toepassing voor scholen en leraren om hen hierin te ondersteunen.

De GO! Navigator is beschikbaar in Smartschool en koppelt de nieuwe leerplannen, die het GO! samen met de andere officiële onderwijsverstrekkers OVSG en POV maakte, aan de pedagogische eigenheid van het GO!. Zo krijgen scholen en leerkrachten in één oogopslag de onderwijsdoelen te zien, en voor elk leerplandoel ook meteen relevante pedagogische en didactische praktijken, tips om te differentiëren en evalueren en achterliggende visieteksten.

“De GO! Navigator koppelt de onderwijsdoelen en leerplannen direct aan de relevante didactische aanpak”, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. “Zo’n digitale toepassing is bovendien dynamisch, waardoor we sneller kunnen inspelen op veranderende contexten, goede praktijken die vanuit onze scholen naar boven komen en nieuwe onderwijskundige inzichten.”

Aan elk leerplandoel kan de school de betrokken leerkrachten koppelen, en een eigen set van labels. Zo is de GO! Navigator een handig middel om op schoolniveau zicht te krijgen op wie zich over welke onderwijsdoelen ontfermt. De school kan voor elk leerplan zo’n overzicht maken. Als leerkracht heb je in één oogopslag zicht op de onderwijsdoelen waaraan je werkt en op de relevante ondersteuning van het GO!. De tool is een handige aanvulling op de jaarplanning die leerkrachten vandaag al in Smartschool gebruiken.

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

Modernisering secundair onderwijs

future_shutterstock_1263922855.jpg
  • Het secundair onderwijs in Vlaanderen is dringend aan modernisering toe. Op allerlei vlakken laat die nood zich voelen. Het masterplan hervorming SO van de Vlaamse Overheid en de actualisering van de eindtermen vormt de uitgelezen kans om vandaag het onderwijs van de toekomst vorm te geven. Om de scholen te ondersteunen in deze transitie kan gerekend worden op de pedagogische begeleidingsdienst. Hou hiervoor zeker de GO! pro nieuwsbrief in de gaten. Op deze pagina maken we je wegwijs in de modernisering van het secundair onderwijs.

     

Lees meer over Modernisering secundair onderwijs